Erasmus – Dokumenty

DOKUMENTY

 • STUDENCI

  STUDENT – REKRUTACJA

  • Zarządzenie nr 01/10/2019 w sprawie Regulaminu rekrutacji na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ – POBIERZ
  • Stawki stypendialne – studia i praktyka – POBIERZ
  • Formularz zgłoszeniowy – POBIERZ
  • Zaświadczenie o średniej ocen – POBIERZ
  • Oświadczenie dot. wcześniejszych wyjazdów w ramach Programu ERASMUS – POBIERZ
  • Oświadczenie RODO – POBIERZ
  • Regulamin Praktyk – POBIERZ
  • Regulamin Praktyk – PLN – POBIERZ
  • Regulamin Praktyk – ENG – POBIERZ
  • Regulamin Studiów – POBIERZ

  STUDENT – WYJAZD

  • Learning agreement for studies LAS – Studenci – POBIERZ
  • Learning agreement for Traineeships LAT – Praktykanci- POBIERZ
  • Formularz danych bankowych – POBIERZ
  • Oświadczenie – SMS_i_SMP_oswiadczenie_o_ubezpieczeniu – POBIERZ
  • Indywidualny Plan Pracy – IPS – POBIERZ
  • Karta Studenta Erasmusa+ – POBIERZ

  STUDENT – W TRAKCIE WYJAZDU I PO POWROCIE

  • Potwierdzenie pobytu – Confirmation of stay – POBIERZ
  • Transcript of Records –  POBIERZ
  • Karta studenta – POBIERZ
 • WYKŁADOWCY/PRACOWNICY WSP

  KANDYDACI

  • Zarządzanie 1/11/2019 w sprawie zasad zagranicznych wyjazdów pracowników Wyższej Szkoły Prawa
   w ramach Programu Erasmus + – ZOBACZ
  • Stawki stypendialne – POBIERZ
  • Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia – POBIERZ
  • Oświadczenie RODO – POBIERZ
  • Wyjazd szkoleniowy – Staff Mobility agreement training – POBIERZ
  • Wyjazd dydaktyczny – Staff mobility agreement teaching- POBIERZ

  WYJAZD

  PRZYJAZD

  • Confirmation of Staff Teaching Mobility – POBIERZ
  • Confirmation of Staff Training Mobility – POBIERZ