Erasmus – Uczelnie partnerskie

UCZELNIE PARTNERSKIE

Uczelnie partnerskie Wyższej Szkoły Prawa to instytucje, z którymi WSP podpisała umowę o współpracy w ramach programu Erasmus+.

UNIWERSYTET W OSIJEKU

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu podpisała kolejną umowę w ramach programu Erasmus+. Nowym partnerem został Uniwersytet Josipa Juraja Strossmayera w Osijeku, Chorwacja (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku).

Uczelnia została założona 31 maja 1975 i jest jednym z największych Uniwersytetów w Chorwacji. Uczelnia nosi imię XIX-wiecznego polityka i duchownego chorwackiego. W jej skład wchodzi jedenaście wydziałów, pięć działów oraz Akademia Sztuk, w tym Wydział Prawa, z którym mamy podpisaną umowę. Studenci WSP będą mogli studiować Prawo w języku angielskim. Wszystkie dostępne kursy można będzie znaleźć na stronie uczelni pod adresem COOPERATION/UNIVERSITY UNITS AND ERASMUS COURSES. W tym roku proponowane były następujące kursy: www.unios.hr/en/cooperation/international-cooperation/erasmus/university-units-and-erasmus-courses-20172018/  

Uczelnia prowadzi również studia doktoranckie na Wydziale Prawa. Więcej na temat na Uczelni na stronie: www.unios.hr

UNIWERSYTET W BUDAPESZCIE 

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu podpisała kolejną umowę w ramach programu Erasmus+. Nowym partnerem został Uniwersytet w Budapeszcie na Węgrzech (University of Public Service, Faculty of Public Governance and International Studies).

Uczelnia jest jedną z najmłodszych uczelni w Europie Środkowo-Wschodniej, która powstała w roku 2012 z połączenia trzech uczelni wyższych. Podstawowym celem uczelni jest kształcenie urzędników administracji publicznej, wojskowych i funkcjonariuszy organów ścigania w ramach programów licencjackich i magisterskich oraz rozwijanie umiejętności i know-how obecnych członków służby publicznej. Na uczelni realizowane są programy doktoranckie, międzynarodowe konferencje oraz badania naukowe

Zgodnie z tradycjami węgierskiego szkolenia służb publicznych siedzibą uczelni jest kampus Ludovika, wyposażony w nowoczesne technologie i infrastrukturę.

Nowa umowa umożliwia wyjazd na pobyt stypendialny dla studentów i wykładowców kierunku Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Szc​zegółowe informacje o nowym partnerze dostępne są na stronie https://en.uni-nke.hu/

UNIWERSYTET W SASSARI

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu podpisała kolejną umowę w ramach programu Erasmus+. Nowym partnerem został Uniwersytet w Sassari, zlokalizowany w drugim co do wielkości mieście Sardynii. Uczelnia leży na wzgórzach z widokiem na cieśninę między północną Sardynią, a południowym wybrzeżem Korsyki.

Uniwersytet powstał w 1562 i od samego początku promuje i rozwija swój międzynarodowy wymiar. Wspiera aktywny udział wszystkich członków w życiu Uniwersytetu i ułatwia ich integrację. Składa się z 11 departamentów, które również współpracują z wieloma ośrodkami akademickimi, badawczymi oraz instytutami. Oferuje szeroki zakres studiów podyplomowych, zaawansowane programy szkoleniowe i projekty wymiany międzynarodowej.

Nowa umowa umożliwia wyjazd na pobyt stypendialny dla studentów Prawa.

Szczegółowe informacje o nowym partnerze dostępne są na stronie https://en.uniss.it/

UNIWERSYTET W BAYBURT


Uniwersytet w Bayburt, położony we wschodniej Turcji, jest publiczną uczelnią wyższą, powstałą w 2008 roku. Oferuje przybyłym studentom , zarówno prawa, jak i bezpieczeństwa wewnętrznego szeroki wachlarz przedmiotów prowadzonych w języku angielskim.

Więcej o Uniwersytecie w Bayburt: https://www.bayburt.edu.tr/en/

UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA W TOLEDO


Wydział Nauk Prawnych i Społecznych Uniwersytetu Castilla-La Mancha w Toledo posiada cztery ośrodki: w Albacete, Ciudad Real, Cuenca i Toledo. Znajduje się on w samym centrum zabytkowej części miasta tzw. casco. Jego główny budynek mieści się w dawnym konwencie Dominikanów San Pedro Mártir i la Madre de Dios. Więcej informacji o uczelni można znaleźć na jej stronie: https://www.uclm.es/home

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA


Universidad de Santiago de Compostela jest jednym z najstarszych uniwersytetów – jego powstanie wiąże się z utworzeniem w 1495 r. Akademii Gramatyki Łacińskiej przy klasztorze benedyktyńskim San Paio de Antealtares. Uniwersytet ma dwa kampusy: w Santiago i w Lugo. Większość wydziałów mieści się w Santiago. Uniwersytet jest uczelnią z tradycjami o uznanej renomie. Więcej na temat galicyjskiej uczelni: http://www.usc.es/studyinsantiago/en