II Konkurs Krasomówczy im. Heleny Chodkowskiej – relacja

II Konkurs Krasomówczy im. Heleny Chodkowskiej odbył się 15 listopada 2014 roku w Wyższej Szkole Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu. Przewodniczącym Jury była Pani Rektor Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu – dr Monika Filipowska – Tuthill, a członkami prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek oraz mec. dr Berenika Kaczmarek-Templin.

Konkurs prowadzili Arleta Stefaniak – laureatka Konkursu Krasomówczego w Warszawie oraz Piotr Bębenek – laureat zeszłorocznej I edycji Konkursu Krasomówczego im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu, którzy prezentowali pary konkursowe i odczytywali treść ich kazusów.

W parze pierwszej zaprezentowali się studenci z III roku prawa w kazusie karnym: Paula Sznajder w roli oskarżyciela oraz Kacper Grabowski w roli obrońcy. Drugą parę tworzyły w kolejnym kazusie karnym studenci prawa: Monika Pawlik z V roku prawa w roli oskarżyciela oraz Igor Sikorski z III roku prawa w roli obrońcy. Kolejną parą, prezentującą kazus cywilny były studentki: Alicja Szpich z III roku prawa, w roli pełnomocnika powoda oraz Dominika Mytych, studentka III roku psychologii sądowej dla prawników w roli pełnomocnika pozwanego. Czwartą, ostatnią parą, w kazusie z prawa karnego byli również studenci III roku prawa: Marta Pabirowska, która prezentowała stanowisko oskarżyciela oraz Paweł Jagielski na stanowisku obrońcy.

Po długiej naradzie komisji sędziowskiej, profesor Tomasz Kaczmarek, w swoim wystąpieniu, podkreślił wysoki poziom wszystkich przemówień konkursowych natomiast mec. Berenika Kaczmarek-Templin udzieliła fachowych porad i uwag uczestnikom. Werdykt Jury był następujący:

I miejsce – Marta Pabirowska (III rok prawa)
II miejsce – Monika Pawlik (V rok prawa)
III miejsce – Paweł Jagielski (III rok prawa)
Wyróżnienie – Dominika Mytych (III rok psychologii sądowej dla prawników) i Igor Sikorski (III rok)

Główną nagrodą w konkursie były książki, które zostały ufundowane przez Panią Rektor Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu. Oprócz nagród rzeczowych wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty, zaświadczające czynne uczestniczenie w konkursie krasomówczym.

Poniżej zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z niniejszego wydarzenia.