W zeszły poniedziałek, 1 października, uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok akademicki.

Kilkuset nowych studentów i goście uroczystości wysłuchali przemówień JM Rektor prof. dr hab.Urszuli Kaliny-Prasznic oraz Przewodniczącego Samorządu Studentów Pana Kacpra Nadolskiego, który powitał serdecznie nowych kolegów. Niezwykle ciekawy okazał się wykład inauguracyjny pt. „Paradygmaty cyberprzestępczości” dra hab. Jerzego Kosińskiego.

JM Rektor nawiązała w swoim przemówieniu do nowych wyzwań, jakie stawia przed uczelniami reforma szkolnictwa. Przewodniczący samorządu zadeklarował immatrykulowanym wsparcie swoje i starszych studentów.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia.