Inauguracja roku akademickiego 2015/2016

W dniu 05.10.2015 r. w murach Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu odbyła się inauguracja roku akademickiego 2015/2016. Uroczystość rozpoczęła się przywitaniem Szanownych Gości, po czym nastąpiło przemówienie Jej Magnificencji Rektora Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej – Dr Moniki Filipowskiej-Tuthill.

W wystąpieniu Pani Rektor podsumowała pierwszy rok działalności Wyższej Szkoły Prawa podkreślając fakt, że w tak krótkim czasie udało się bardzo wiele osiągnąć. Wśród osiągnięć wymienione zostało choćby uzyskanie przez Uczelnię uprawnień do prowadzenia studiów na kierunku administracja, czy poszerzenie grona praktyków współpracujących z WSP. Jednak za największy powód do dumy Pani Rektor uznała sukces, jaki odnieśli nasi Absolwenci podczas egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze.

Po przemówieniu nastąpiła uroczysta immatrykulacja wyznaczonych studentów I roku.

Następnie głos zabrał Przedstawiciel Samorządu Studentów – Pan Michał Zadka, który w swoim przemówieniu nie tylko serdecznie powitał nowych Kolegów i Koleżanki w gronie Studentów naszej Uczelni, ale także zachęcał ich do aktywnego udziału w życiu społeczności studenckiej, podejmowaniu wyzwań naukowych i korzystania z możliwości rozwoju, jakie stwarza studiowanie w Wyższej Szkole Prawa.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie przez Rektora wyróżnień za aktywną działalność na rzecz Wyższej Szkoły Prawa. W ten sposób uhonorowane zostały dwie Absolwentki kierunku Prawo – Pani Arleta Stefaniak i Pani Dominika Gonera.

Następnie głos zabrał Prof. zw. dr hab. Tomasz Kaczmarek, który wygłosił przemówienie inauguracyjne. Wykład dotyczył wpływu osobowości sędziego na wymiar kary.

Uroczystość zakończyła się wygłoszeniem przez Panią Rektor słów – Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit.

Wszystkim Gościom bardzo dziękujemy za udział w uroczystości, zapraszając jednocześnie na przyszłoroczną inaugurację. Studentom natomiast życzymy, aby ten rok przyniósł im wiele sukcesów na polu naukowym, zawodowym i prywatnym.