Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017

30 września br. odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017 w Wyższej Szkole Prawa im. Heleny Chodkowskiej.

Inaugurację otworzyła JM Rektor dr Monika Filipowska-Tuthill . Po odśpiewaniu hymnu państwowego Pani Rektor powitała przybyłych gości oraz skierowała kilka słów do zebranych.

Po przemówieniu nastąpiła uroczysta immatrykulacja studentów I roku.

Następnie Przewodnicząca Samorządu Studenckiego – Pani Emilia Solarek-Strumińska, serdecznie przywitała nowych Kolegów i Koleżanki w gronie Studentów.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie przez Panią Rektor wyróżnień dla kadry naukowo-dydaktycznej za wybitne i twórcze osiągnięcia naukowe oraz wkład w rozwój Uczelni.

Po wręczeniu wyróżnień  głos zabrał dr hab. n. med. mgr prawa Tomasz Jurek, prof. nadzwyczajny UM, który wygłosił wykład inauguracyjny pt. “Kultura bezpieczeństwa czy kultura winy i represji – kryminalizacja zawodu lekarza”. Na szczególną uwagę zasługują słowa wypowiedziane przez Doktora na temat naszej  Uczelni.

“Wyższa Szkoła Prawa im. H. Chodkowskiej jest jedyną uczelnią prawniczą we Wrocławiu, która pokazuje swoim studentom bezpośrednio warsztat pracy biegłego medyka sądowego. Dzięki współpracy z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu przyszli prawnicy poznają warunki w jakich pracuje prokurator podczas oględzin zwłok miejscu ich znalezienia, uczą się jak zabezpieczać dowody do badań śladów biologicznych, uczestniczą w sądowo-lekarskich sekcjach zwłok, mają kontakt z opiniami dotyczącymi błędów medycznych. Wierzę, że dzięki temu, tak praktycznie wykształceni prawnicy będą wstanie lepiej wykorzystać wiadomości specjalne biegłych niż ci, którzy treści z zakresu medycyny sądowej poznają jedynie na wykładach.”

Uroczystość zakończyła się słowami Pani Rektor:

Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit