Klinika Prawa – Praktycznie wiesz więcej!

klinika final

Prawo jak każda dziedzina ludzkiego życia nieustannie rozwija się i zmienia. Wiąże się to z powstawaniem nowych rodzajów zagrożeń czy przestępstw (np. cyberprzestępczość), których jeszcze parę lat temu nie było. Powstają coraz to inne regulacje, ustawy i rozporządzenia, z którymi każdy adwokat, radca prawny czy prokurator musi być na bieżąco. Klinika Prawa w Wyższej Szkole Prawa to zajęcia dla studentów, którzy chcą posiąść dodatkową, praktyczną wiedzę prawną. Dzięki praktycznemu podejściu do nauczania, uczestnicy workshopów mogą nabyć większą biegłość w sporządzaniu umów, rozwiązywaniu skomplikowanych sporów gospodarczych, handlowych lub cywilnych.

Kto może skorzystać z Kliniki Prawa?

W najbliższym roku akademickim 2019/2020 w Klinice Prawa będą prowadzone workshopy dotyczące zagadnień z zakresu prawa gospodarczego, handlowego, cywilnego, a także innych pokrewnych dziedzin. Ten rodzaj zajęć fakultatywnych przeznaczony jest dla studentów III, IV i V roku Prawa, chcących pogłębić swoją wiedzę na tematy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, handlem międzynarodowym lub podpisywaniem umów cywilno-prawnych. Zajęcia w Klinice Prawa będą odbywać się w małych, 10 osobowych grupach, co przełoży się na indywidualne podejście do każdego słuchacza i pozwoli rozwinąć jego zainteresowania.

Klinika Prawa, czyli jaki zawód wybrać?

Klinika Prawa jest inicjatywą kładącą nacisk na zdobywanie praktycznej wiedzy, która w późniejszym czasie ułatwi studentom wybór specjalizacji związanej np. z obsługą przedsiębiorstw i firm. Uczestnictwo w zajęciach pozwoli na świadomy i w pełni przemyślany wybór dalszej ścieżki kariery zawodowej. Dzięki ciągłemu rozwojowi dziedziny jaką jest prawo, rynek pracy oferuje dzisiaj znacznie więcej możliwości niż jeszcze kilka lat temu. Uczestnicy Kliniki Prawa będą mieli okazję poznać te właśnie możliwości.

Ścieżka kariery

Udział w zajęciach Kliniki Prawa doskonale przygotuje do m. in.: pracy w korporacjach prawniczych o międzynarodowej strukturze, w urzędach zajmujących się prawem patentowym czy podatkowym. Każdy z tych zawodów jest pełen wyzwań, interesujący i wymagający ciągłego pogłębiania swojej wiedzy stąd nowa oferta Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt mailowy z prowadzącym zajęcia dr Tomaszem Chłopeckim: tomasz.chlopecki@prawowroclaw.edu.pl