businesswoman

Koło naukowe prawa cywilnego i rodzinnego – spotkanie organizacyjne

Z uwagi na duże zainteresowanie studentów naszej Uczelni, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom, tworząc nowe koło naukowe – Koło naukowe prawa cywilnego i rodzinnego. Dzięki dołączeniu do niego, można zdobyć umiejętności praktyczne, jak i potrzebną, merytoryczną wiedzę z tego zakresu. Opiekunem Koła jest dr Anna Supranowicz.

I spotkanie organizacyjne Koła naukowego prawa cywilnego i rodzinnego odbędzie się 30 listopada 2017, o godzinie 14:15 w Auli Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej

Podczas pierwszego spotkania zostanie podjęta próba wyboru nazwy dla nowo utworzonego Koła, wybrane zostaną władze Koła, zrekrutowani jego członkowie oraz omówione pomysły i strategia działania na rok akademicki 2017/2018.

Wszystkich chętnych zapraszamy na spotkanie organizacyjno-rekrutacyjne!