konf podst

Zaproszenie na Pierwszą Konferencję Naukową pt. “Komunikacja wizualna w dziennikarstwie, reklamie i public relations. Teoria, praktyka, prawo”

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowej “Komunikacja wizualna w dziennikarstwie, reklamie i public relations. Teoria, praktyka, prawo”, która odbędzie się 2 czerwca 2016 r. w Auli Wyższej Szkoły Prawa im. H. Chodkowskiej we Wrocławiu.

Konferencja w zamierzeniu organizatorów ma być forum naukowców oraz praktyków,  zajmujących się na co dzień komunikowaniem z wykorzystaniem obrazu, w obszarze dziennikarstwa, public relations, w mediach, firmach, instytucjach publicznych, agencjach reklamowych i PR.

Podczas konferencji zostaną poruszone m. in. poniższe problemy:

– prawne aspekty ochrony marki, wizerunku oraz przedsiębiorcy

– prawne niebezpieczeństwa związane z prowadzeniem blogów i uprawianiem dziennikarstwa społecznościowego

– wykorzystywanie praw własności intelektualnej w celu ograniczenia wolności wypowiedzi

– prawne aspekty wykorzystania znaków towarowych w reklamie

– odpowiedzialność wydawcy pracy internetowej

– obowiązek rejestracji dzienników i czasopism

– wykorzystanie na potrzeby działalności dziennikarskiej, reklamowej i public relations treści multimedialnych znajdujących się w posiadaniu publicznych bibliotek, muzeów i archiwów

Więcej informacji na temat konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej: http://www.naukowy-przeglad-dziennikarski.org/konferencja

 

Poniżej zamieszczamy program konferencji.