Konferencja naukowa

Zaproszenie na Trzecią Konferencję Naukową z cyklu “Współczesne problemy nauk penalnych” pt. „Problematyka dowodu z opinii biegłego w procesie karnym”

Władze Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie,
Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu
oraz
Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

mają zaszczyt zaprosić na Trzecią Konferencję Naukową z cyklu
„Współczesne problemy nauk penalnych” zatytułowaną „Problematyka dowodu z opinii biegłego w procesie karnym”,

która odbędzie się 9 grudnia 2014 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu (ul. Św. Jadwigi 12, Wrocław)

Korzystanie z wiedzy specjalistycznej z zakresu różnych dziedzin należy do podstawowych elementów postępowania karnego. Zwłaszcza w postępowaniu dowodowym, w sprawach złożonych pod względem faktycznym i dowodowym, postęp wiedzy oraz rozwój nauki w różnych dziedzinach jest niewątpliwie szybki, bardziej specjalistyczny i obejmuje coraz to nowe sfery życia społecznego, jednostki, jej psychiki i osobowości oraz coraz to nowe sfery ogólnie pojętej techniki. Sytuacja ta powoduje coraz częstszą konieczność korzystania przez organy wymiaru sprawiedliwości i ścigania z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę czy umiejętności – biegłych, a jednocześnie stanowi przyczynek do dyskusji odnośnie do wielu kwestii z tym związanych.

Celem konferencji jest przede wszystkim analiza płaszczyzn współpracy zlecającego przeprowadzenie ekspertyzy organu procesowego z jej wykonawcą – w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ekspertyz. W szczególności tematyki wiodące konferencji będą obejmowały następujące zagadnienia:
 konsultację wstępną poprzedzającą wydanie postanowienia o dopuszczeniu dowodu
z opinii biegłego,
 problematykę wpływu treści postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego na trafność opinii,
 zakres autonomii badawczej biegłego,
 problematykę wartości materiału badawczego wykorzystywanego do przeprowadzenia ekspertyzy,
 uprawnienia i obowiązki wykonawcy ekspertyzy oraz organu procesowego zlecającego jej przeprowadzenie,
 zasady kontroli i oceny dowodu z opinii biegłego w procesie karnym oraz sposoby konwalidacji wad opinii,
 poziom kwalifikacji wykonawców ekspertyz.

Zgłoszenia udziału czynnego w konferencji prosimy przesyłać do dnia 20 listopada, zaś udziału biernego do dnia 30 listopada br. (konferencja@uth.edu.pl)

Serdecznie zapraszamy

Konferencja naukowa

REGULAMIN konferencja_grudzień_2014 1

formularz.zgloszeniowy