Konferencja naukowa – „Współczesne problemy zarządzania i bezpieczeństwa”

konferencja.zaproszenie