Konferencja pt.: ,,W poszukiwaniu prawdy, czyli dowody w procesie cywilnym i karnym”

Rektor Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu,

a także

Koło Nauk Penalnych „Liberum’’ oraz Koło Naukowe „Pactum”

mają zaszczyt zaprosić

na Konferencję pt.:

 

 

,,W poszukiwaniu prawdy, czyli dowody w procesie cywilnym i karnym”

Konferencja odbędzie się 27 kwietnia 2018 r.

w siedzibie Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu

(ul. Św. Jadwigi 12, Wrocław)

 

Celem konferencji jest integracja studentów, doktorantów, środowisk naukowych różnych dziedzin nauki oraz Kół Naukowych, a także uwypuklenie roli dowodów w postępowaniu cywilnym i karnym.

Przedmiotem konferencji jest zwrócenie uwagi na przebieg i skuteczność procesu cywilnego i karnego, w kontekście zasad prawidłowego dochodzenia do prawdy. Problematyka obejmująca zakres konferencji skłaniać się będzie do wieloaspektowego wykorzystania dowodów w ramach procedowania, w tym zwłaszcza przeprowadzania dowodu z zeznań świadków, opinii biegłego, dowodu z dokumentów. Przedmiotem rozważań podejmowanych w zakresie tematycznym konferencji będzie również analiza wpływu i możliwości wykorzystania w procesie rozmaitych taktyk i technik kryminalistycznych, poczynając od tych o ugruntowanym dla procesu znaczeniu tj. daktyloskopia, mechanoskopia, osmologia, traseologia czy badanie pisma, po najnowsze osiągnięcia nauki w tym zakresie w tym zwłaszcza fonoskopię, czy badania śladów biologicznych.

 

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy przesyłać do 15 kwietnia 2018 r. na adres: konferencje@prawowroclaw.edu.pl

Ramowy program konferencji

KONTAKT:

dr Magdalena Kornak

e-mail: magdalena.kornak@prawowroclaw.edu.pl

 

Serdecznie zapraszamy!

Formularz zgłoszeniowy do pobrania