Konferencja „Medyk sądowy i lekarz klinicysta – w poszukiwaniu prawdy dla dobra pacjenta. Błąd medyczny – niepowodzenie lecznicze – ryzyko operacyjne”

Dnia 21 listopada 2015 r. Koło Nauk Penalnych „Liberum” wraz z władzami Uczelni Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej, we Wrocławiu zostało zaproszone przez Studenckie Koło Medycyny Sądowej i Katedrę Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich do współorganizacji II ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Medyk sądowy i lekarz klinicysta – w poszukiwaniu prawdy dla dobra pacjenta. Błąd medyczny – niepowodzenie lecznicze – ryzyko operacyjne”.

Konferencja odbyła się w auli Jana Pawła II, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ul. Borowskiej 213 i trwała w godzinach 09.00 – 17.00. Patronem honorowym wydarzenia był J. M. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – Prof. dr hab. Marka Ziętek.

Konferencja została podzielona na trzy panele:

  • panel medyczny prowadzony przez Kierownika Katedry MS – dr hab. mgr prawa Tomasza Jurka, dr Łukasza Szeleszowskiego oraz lek. Paulinę Kumięgę,
  • panel prawny poprowadzony przez J. M. Rektora WSP – dr Monikę Filipowska-Tuthill oraz Prorektora UTH – dr Justynę Żylińską,
  • panel plakatowy poprowadził dr n. med. Jakub Trnka.

W wydarzeniu wzięli udział czynny członkowie Koła Nauk Penalnych „Liberum”:

  • Marta Pabirowska, Emilia Rybak – referat pt. „Błąd medyczny w chirurgii estetycznej – odpowiedzialność prawna lekarza”,
  • dr Paweł Falenta – referat pt. „Lekarz jako funkcjonariusz publiczny – ochrona i odpowiedzialność – wybrane poglądy doktryny i orzecznictwa”,
  • Paweł Jagielski – referat pt. „Istota wartości pytań w relacji organ procesowy a medyk sądowy”.

Konferencja miała charakter poglądowy i adresowana jest do członków Studenckich Kół Naukowych, młodych lekarzy, tudzież prawników zajmujących się tematyką: kliniczną, procesowąi sądowo-lekarską.