drzewko dpi

Relacja z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Standardy ochrony praw człowieka w Polsce – aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju”

 

W dniu 28 maja 2019 r. w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Standardy ochrony praw człowieka w Polsce – aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju”. Była ona organizowana i współfinansowana ze środków samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu edukacji publicznej w tym szkolnictwa wyższego w 2019 r.

W sposób szczególny zaproszenie na Konferencję było adresowane do młodych naukowców, doktorantów oraz studentów, którzy prowadzą badania z zakresu ochrony praw człowieka zarówno w polskim systemie prawa, porządkach międzynarodowych, jak i w perspektywie komparatystycznej.

Celem przedsięwzięcia była próba zdefiniowania kierunków rozwoju ochrony praw człowieka, a także określenia relacji zachodzącej pomiędzy obowiązkiem ich zagwarantowania a wybranymi instytucjami prawa materialnego i procesowego w prawie polskim.

 

W trakcie wydarzenia wystąpiło prawie 20 prelegentów z największych środków naukowych w Polsce, w tym również Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich, mec. Katarzyna Sobańska-Laskowska.

Tematyka konferencji umożliwiła szeroką analizę obecnie funkcjonujących standardów ochrony praw człowieka w Polce. W sposób szczególny skupiono się na zagadnieniach dot. praw osobistych, ekonomicznych i socjalnych. Wskazywano także na nowe wyzwania przed którymi stają ustawodawcy państw, jak np. prawo antydyskryminacyjne, problem ekshumacji zwłok, czy dostępu do czystego powietrza. Referatom towarzyszyły zarówno ożywiona dyskusja, jak i zainteresowanie studentów Wyższej Szkoły Prawa, którzy mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu krajowego systemu ochrony praw człowieka.

 

 

 

 

Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

„Standardy ochrony praw człowieka w Polsce – aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju”

 

fb bg Cze

 

Zapraszamy prelegentów do udziału w Konferencji „Współpraca sądowa w formie pytań prawnych/prejudycjalnych. Konstrukcje prawne i praktyka.”

Termin: 07.10.2019
Miejsce: Wyższa Szkoła Prawa, ul. Św. Jadwigi 12, 50-266 Wrocław

Konferencja „Współpraca sądowa w formie pytań prawnych/prejudycjalnych. Konstrukcje prawne i praktyka.” będzie poruszała następujące zagadnienia:

 1. Przedmiot pytań
 2. Sądy uczestniczące w procedurze
 3. Istotne elementy postępowania
 4. Status stron
 5. Ocena efektywności tej formy współpracy sądowej

Naszym zamiarem jest przybliżenie Państwu tematu współpracy instytucji związanych z wymiarem sprawiedliwości, poprzez wymianę doświadczeń teoretyków i praktyków odnośnie formułowanych pytań prawnych.
Mamy nadzieję, że dzięki Państwu uda się odpowiedzieć na wszystkie pytania związane z tematyką konferencji.
Wystąpienia prelegentów będą dobrą okazją do zaprezentowania własnych ocen i postulatów odnośnie form współpracy sądowej w procedurze pytań prawnych/prejudycjalnych. Jesteśmy przekonani, że konfrontacja osobistych doświadczeń jej uczestników ze stanowiskiem doktrynalnym stanowić będzie wartość zarówno teoretyczną jak i praktyczną, którą trudno przecenić.

Zgłoszenia prelegentów wraz z podaniem tematu wystąpienia oraz tekstem (referatem) przyjmujemy do 31.07.2019 r.

na adres mailowy: krzysztof.wojtowicz@prawowroclaw.edu.pl

 

Osoba odpowiedzialna: prof. dr hab. K. Wojtowicz

Teksty wystąpień zostaną opublikowane w tegorocznym numerze naszego czasopisma „Państwo Prawne”, dlatego też zwracamy się z prośbą o ich redagowanie zgodnie z wymogami wydawniczymi czasopisma określonymi w „Informacjach dla autorów”, na stronie internetowej
https://www.prawowroclaw.edu.pl/nauka/wydawnictwo/panstwo-prawne/informacje-dla-autorow/

Udział w konferencji jest bezpłatny.

ELSA w Wyższej Szkole Prawa

Międzynarodowy projekt ELSA w Wyższej Szkole Prawa

Największa na świecie, niezarobkowa i apolityczna organizacja, zrzeszająca studentów prawa i administracji oraz młodych prawników, prowadzi tygodniowy projekt „ELSA Wrocław Law School on International Trade”. Pierwszego dnia projektu, w poniedziałek 16 lipca, zajęcia były prowadzone w auli WSP.

ELSA istnieje od 36 lat i działa w 44 krajach Europy. W Polsce zrzesza 1,5 tysiąca członków. Organizacja realizuje projekty naukowe, które uzupełniają wiedzę prawników. Najczęściej są to seminaria, wykłady i spotkania z autorytetami. Wyższa Szkoła Prawa jest pierwszą niepubliczną uczelnią we Wrocławiu, która nawiązała współpracę z European Law Students’ Association.

„ELSA Wrocław Law School on International Trade” jest inicjatywą wrocławskiego oddziału stowarzyszenia. To już druga edycja projektu. W tym roku skupia on zainteresowanie uczestników na temacie międzynarodowej wymiany handlowej, która łączy prawo z biznesem. Szczególne miejsce w agendzie Law School zajmują relacje handlowe Chin i UE. Uczestnicy spotkań, wykładów i warsztatów skupią się na cechach chińskiej gospodarki, przeanalizują sytuację Chin po wygaśnięciu protokołu akcesyjnego do WTO oraz unijne instrumenty ochrony rynku po zmianie statusu Chin w WTO. Pochylą się nad ramami prawnymi relacji UE – Chiny, dokonując przeglądu dwustronnych traktatów inwestycyjnych oraz poddając refleksji EU-China 2020 Strategic Agenda for Cooperation.

Wszystkie zajęcia projektu odbywają się w języku angielskim, a lista jego uczestników zawiera wyłącznie nazwiska członków ELSA. Dlatego tegoroczna absolwentka Wyższej Szkoły Prawa, Pani Emilia Solarek-Strumińska, która jest pierwszą studentką uczelni niepublicznej działającą w ELSA Wrocław, zaprasza studentów do udziału w przyszłorocznej rekrutacji do wrocławskiego oddziału organizacji. Informacje o ELSA i jej działaniach można znaleźć na stronie: http://wroclaw.elsa.org.pl/

    

Relacja z Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej pt. „W poszukiwaniu prawdy, czyli dowody w postępowaniu cywilnym i karnym.”

Konferencja

Konferencja “Medyk sądowy, lekarz klinicysta i prawnik w poszukiwaniu prawdy dla dobra pacjenta i lekarza”

W dniach 28-29 listopada 2017 r. w Centrum Naukowej Informacji Medycznej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, mieszczącym się przy ul. Karola Marcinkowskiego 2 – 6, odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Medycyny Sądowej i Prawa Medycznego „Medyk sądowy, lekarz klinicysta i prawnik w poszukiwaniu prawdy dla dobra pacjenta i lekarza”. Koło Nauk Penalnych „Liberum” wraz z władzami Uczelni Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu zostało zaproszone przez Studenckie Koło Medycyny Sądowej i Katedrę Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich do współorganizacji tego wydarzenia. Celem była próba odpowiedzi na pytania: jakie mechanizmy prowadzą do zaistnienia błędów medycznych oraz jak ich unikać. W trakcie jej trwania doszło do wymiany opinii i doświadczeń w tym zakresie przez studentów wydziału lekarskiego, prawa, medyków sądowych, lekarzy klinicystów oraz prawników z Polski.

Wykład inauguracyjny Konferencji pt.: „Obrazowanie 3D jako współczesna metoda działania w medycynie sądowej i kryminologii” przeprowadził dr hab. Krzysztof Maksymowicz, adiunkt Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Konferencja została podzielona na pięć paneli:

 • sesję medycyny sądowej
 • sesję prawa medycznego część I
 • sesję prawa medycznego część II
 • sesję case report
 • wizytę w Muzeum Anatomicznym oraz Muzeum Medycyny Sądowej

Organizatorami byli:

 • Koło Nauk Penalnych „Liberum” działające przy Katedrze Prawa Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu,
 • Studenckie Koło Naukowe Medycyny Sądowej działające przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
 • Studenckie Koło Naukowe Prawa Medycznego „Bezpieczna Medycyna” działające przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
 • Studenckie Koło Naukowe Antropologów „Kostka” działające przy Katedrze Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wszystkim uczestnikom w imieniu organizatorów serdecznie gratulujemy udziału
i wygłoszenia interesujących referatów. Dziękujemy również licznej publiczności, która wspierała uczestników przez cały czas trwania konferencji.

DSC

XII Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych za nami!

W dniach 26 – 28 kwietnia 2017 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu odbył się XII Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych pt. „Ewolucja systemu prawnego w świetle zmian społecznych, gospodarczych i ustrojowych”. Organizatorem Zjazdu było Koło Nauk Penalnych ,,Liberum’’ działające przy Katedrze Prawa WSP.

Uczestnicy Zjazdu wzięli udział w warsztatach realizowanych w dziewięciu panelach tematycznych. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się m. in. warsztaty kryminalistyczne. W ramach wydarzenia zorganizowano także wyjście do Muzeum Medyny Sądowej, Muzeum Anatomii Prawidłowej, a także sali sekcyjnej Katedry Medycyny Sądowej UM we Wrocławiu.

Wszystkim zaangażowanym w organizację XII Zjazdu ORKN-u oraz uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w wydarzeniu.  Zapraszamy na kolejny Zjazd, który odbędzie się w Łodzi.

plakat

V Oławska Konferencja Mediacyjna pt.”Mediacja w sprawach sądowych, edukacji i praktyce”

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych, Kancelaria Mediacyjna i Prawna Grażyna Górska, Kancelaria Radcy Prawnego Krystiana Mularczyka, GOPS w Oławie, ZSE, Urząd Miejski w Oławie oraz Urząd Gminy w Oławie mają zaszczyt zaprosić na Piątą Oławską Konferencję Mediacyjną pt. “Mediacja w sprawach sądowych, edukacji i praktyce”, która odbędzie się 12 października 2016 r. w Centrum Sztuki w Oławie.

Prelegentami uczestniczącymi w Konferencji będą doświadczeni praktycy, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości oraz pracownicy naukowo- dydaktyczni oraz studenci, którzy interesują się problematyką mediacji.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia udziału czynnego z plakatem w konferencji prosimy przesyłać do dnia 4 października 2016 r. na adres: paweljagielski71@gmail.com, zaś udziału biernego do dnia 8 października 2016 na adres e-mailowy: biuro@mediator-olawa.pl

Program konferencji

  9.30 – 10.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

10:00 – 10.15 UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI, WYSTĄPIENIA ORGANIZATORÓW

                        Grażyna Górska, Mediator, Kancelaria Mediacyjna i Prawna w Oławie

10:15 – 11:45  Panel I Mediacja w sprawach sądowych. Wymiana doświadczeń. Dobre praktyki.

 

10.15 – 10.25  SSO Ewa Kłak-Dybka, Koordynator ds. mediacji przy Sąd Okręgowym we Wrocławiu

„Mediacja w sprawach sądowych w praktyce.”  

10.25 – 10.35  SSO Katarzyna Wieraszko, Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Mediacja w postępowaniach prowadzonych przed sądem rodzinnym i nieletnich oraz przed sądem rozwodowym”

10.35 – 10.45  Arleta Suchorska, Mediator, Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji

„W jakich sprawach mediacja się nie uda, czyli kiedy nie kierować spraw do mediacji” 

10.45 – 10.55  SSO Sylwia Jastrzemska, Sąd Okręgowy we Wrocławiu

„Mediacja w sprawach rozwodowych a dobro dziecka”

10:55 –  11:05  SSO Anna Korwin-Piotrowska, Sąd Okręgowy w Opolu

„Działalność salonu mediatora przy Sądzie Okręgowym w Opolu”

11.05 – 11.15  SSR Bogna Witek, Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

„Dlaczego wierzę w mediację? Blaski i cienie mediacji w sprawach rodzinnych z punktu widzenia sędziego rodzinnego”.

11:15 – 11:25 Radca prawny Leszek Korczak – Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu oraz Adwokat Andrzej Grabiński Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu

„Pełnomocnik w mediacji. Wsparcie czy dodatkowa trudność w dojściu do porozumienia?”  

11.25 – 11.35  Zofia Kołakowska-Halbersztadt – Mediator, Europejskie Centrum Mediacji Consensius, Warszawa

„Nowe regulacje dotyczące mediacji – zachęta czy przeszkoda w jej stosowaniu? Na przykładzie sądów w okręgu warszawskim”.

11.35 – 11.45  Włodzimierz Brych – Arbiter, Mediator, Prezes Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej

„Perspektywy rozwoju mediacji w Polsce”.

Moderator: Grażyna Górska Mediator, Kancelaria Mediacyjna i Prawna, Oława

11:45-12:00 Przerwa kawowa

12:00-13:15 Panel II – Edukacja społeczna w tematyce prawa, mediacji i rozwiązywania konfliktów

 

12.00 – 12.40  Sędzia Anna Maria Wesołowska – Gość honorowy konferencji

„O Edukacji prawnej dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach”

12.40 – 12.50  Helena Masło – Kierownik GOPS Oława

„Rola ośrodków pomocy społecznej w zakresie edukacji i rozwiązywania konfliktów. Doświadczenia GOPS w Oławie.”

12.50 – 13.00  Paulina Gluza – Europejskie Centrum Mediacji w Warszawie

„Gdzie się zaczyna obywatel? Całoroczny program mediacji rówieśniczych w dolnośląskich szkołach”.

Moderator: Ewa Kosowska-Korniak, Sąd Okręgowy w Opolu

13.00-13.15 Przerwa kawowa

13:15-14:30 Panel III – Z warsztatu pracy mediatora. Mediacja w praktyce

 

13.15 – 13.25 Prof. dr hab. Magdalena Tabernacka, Uniwersytet Wrocławski

„Mediacje w kodeksie postępowania  administracyjnego. Społeczne, strukturalne i funkcjonalne uzasadnienie regulacji”

13.25 – 13.35 Dorota Kamieniecka – mediator, SMC

„Ugody mediacyjne w przedmiocie nieruchomości”

13.35 – 13.45  Prof. dr hab.  Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Uniwersytet Wrocławski

„Świadomość i wiedza społeczeństwa w zakresie mediacji i innych alternatywnych metod rozstrzygania sporów klientów z instytucjami finansowymi. Mity i fakty? Rzeczywistość a potrzeba ”

13.45 – 13.55 Adwokat Magdalena Warchałowska-Majewska

„Zobowiązania wobec instytucji finansowych w ugodach mediacyjnych”

13.55 – 14.05 Radca prawny Tomasz Dauerman – Kancelaria Prawa Gospodarczego i Sportowego

„Mediacja w sporcie – mit czy rzeczywistość?”

14.05 – 14.15  Anna Gmurowska – Mediator, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, SMC

„Specyfika mediacji w sprawach karnych”

14.15 – 14.25  Joanna Wieremiejewicz – Podkościelna, Mediator, SMC

„Mechanizmy w procesie mediacji”

14.25 – 14.35  Beata Sobańska- Kurator Sądowy, SR w Oławie

„Kurator przy kontaktach z małoletnim dzieckiem”

14.35 – 14.45  Grażyna Górska – Mediator, Kancelaria Mediacyjna w Oławie

„Sukces w mediacji – czego potrzebują strony, aby dojść do porozumienia?”

Moderator: Radca prawny Krystian Mularczyk

14.45 – 14.55 DYSKUSJA

14.55 – 15.00 PODSUMOWANIE KONFERENCJI

Relacja z Pierwszej Konferencji Naukowej pt. „Komunikowanie wizualne w dziennikarstwie, reklamie i public relations. Teoria, praktyka, prawo”.

Relacja z Pierwszej Konferencji Naukowej pt. „Komunikowanie wizualne w dziennikarstwie, reklamie i public relations. Teoria, praktyka, prawo”.

Logo promocyjne polskich miast nie uwzględnia ludzi, bardziej ufamy ekspertom mężczyznom niż ekspertom kobietom, pisma lifestylowe to często broszury reklamowe udające gazety, dla dużej grupy Polaków język polski to język obcy a strony internetowe polskich sądów to po prostu skansen.

Do takich i wielu innych wniosków dochodzili uczestnicy obradującej 2 czerwca w siedzibie Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej, przy ulicy św. Jadwigi 12 we Wrocławiu, konferencji naukowej „Komunikowanie wizualne w dziennikarstwie, reklamie i public relations. Teoria, praktyka, prawo”. W czterech panelach wystąpiło 22 badaczy oraz praktyków zajmujących się komunikowaniem, reklamą, grafiką, mediami, a także prawem, między innymi w zakresie wykorzystania obrazu w publikacjach. Publiczność konferencji miała możliwość wysłuchania i obejrzenia prezentacji, ale też bezpośredniej dyskusji.

Po raz pierwszy w dyskusji na temat komunikowania wizualnego, uwzględniono jeszcze jeden ważny aspekt.  Jak wynika z dostępnych statystyk ponad pół miliona Polaków, nie posługuje się słowem w swojej codziennej komunikacji – język polski jest dla nich językiem obcym. To osoby głuche. Ich językiem jest (wizualny) język migowy. Nie jesteśmy przygotowani na docieranie z komunikatem do tej grupy. Tylko niektóre osoby niesłyszące mogą być pełnoprawnymi odbiorcami mediów, public relations czy reklamy. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że dla osób głuchych metafora jest niezrozumiała – powiedziała Dominika Peciakowska z Polskiego związku Głuchych oddział Dolny Śląsk – jedna z prelegentek, osoba niesłysząca.  Warto przy tym wspomnieć, że cała konferencja była tłumaczona na język migowy. Wśród gości i słuchaczy znajdowały się również osoby niesłyszące, związane z branżą lub po prostu zainteresowane tematyką konferencji.

Poruszono też zagadnienia prawnych rozwiązań regulujących korzystanie z cudzych utworów, w publikacjach.  Rozwiązania prawne często nie nadążają za błyskawicznie zmieniającymi się formami komunikowania w sieci. Pytanie kto jest właścicielem praw autorskich do selfie zrobionego przez makaka tylko z pozoru wydaje się zabawne. Takich prawnych dylematów w zmieniającym się świecie nowoczesnych mediów będziemy mieli coraz więcej – powiedziała w swoim wystąpieniu dr Joanna Łukaszyk z Uczelni Techniczno – Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie. 

Co się dzieje kiedy obraz przekracza dopuszczalne granice? Co wolno a czego nie i dlaczego, w reklamie? Wiele ważnych stwierdzeń na ten temat uczestnicy konferencji usłyszeli od Bohdana Pawłowicza sędziego Komisji Etyki Reklamy członka rady nadzorczej IAA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy w Polsce). Ale też równie ciekawie, wzbudzając żywą dyskusję mówił o badaniach nad logo miast i powiatów w Polsce dr Piotr Dzik z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Zaskakującą obserwacją płynącą z analizy kilkuset projektów logo promocyjnych jest to, że ignorują one człowieka. Dominują symbole architektoniczne i pejzażowe, ale nie ma w nich ludzi. Często rozmijają się też znaczeniowo z wartościami deklarowanymi w dokumentach strategicznych miast, a pojęcie „genius loci” występuje zaledwie w kilku, z setek zbadanych przez naukowców strategii promocji miast w Polsce.

Żyjemy w czasach ikony, a może już w czasach ekranów. To przekaz wizualny dominuje w komunikowaniu XXI wieku. Zdając sobie z tego sprawę i dostrzegając wagę tej problematyki pragniemy uczynić tę konferencje cykliczną i pozostawić nadal interdyscyplinarną. Celowo zaprosiliśmy prelegentów z tak pozornie odległych dziedzin nauki, a także praktyków, bowiem komunikacja wizualna musi być poddawana oglądowi z różnych perspektyw. To daje szanse na lepsze rozpoznanie tych złożonych zagadnień, które nie są wszak abstrakcyjne i teoretyczne ale otaczają każdego z nas zewsząd. Warto lepiej je rozumieć. – powiedział w podsumowaniu obrad dr Zbigniew Chmielewski, sekretarz naukowy konferencji.

Podziękowania, za ciekawe wystąpienia oraz obecność, należą się również naszym gościom specjalnym – Adamowi Łaszynowi – prezesowi zarządów warszawskich agencji public relations Alert Media Communications i MeritumLab oraz Jarosławowi Filipkowi – założycielowi i zarządzającemu firmami CODES Strategie Marek i CODES Innowacje. Obaj Panowie to niezwykle doświadczeni praktycy, od 25 lat budujący polską branżę public relations.

Rozstaliśmy się z gościnną Wyższą Szkołą Prawa im Heleny Chodkowskiej, nie tylko z poczuciem dobrze spożytkowanego czasu, ale z nadzieją na spotkanie w przyszłym roku. Zgodnie bowiem z założeniem Komitetu Organizacyjnego, ale także w odpowiedzi na postulaty uczestników, zapewniamy – czerwcowa konferencja naukowa była pierwszą z cyklu.

Film z konferencji znajduje się na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=jeoU_0uXj4g

 

konf podst

Zaproszenie na Pierwszą Konferencję Naukową pt. “Komunikacja wizualna w dziennikarstwie, reklamie i public relations. Teoria, praktyka, prawo”

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowej “Komunikacja wizualna w dziennikarstwie, reklamie i public relations. Teoria, praktyka, prawo”, która odbędzie się 2 czerwca 2016 r. w Auli Wyższej Szkoły Prawa im. H. Chodkowskiej we Wrocławiu.

Konferencja w zamierzeniu organizatorów ma być forum naukowców oraz praktyków,  zajmujących się na co dzień komunikowaniem z wykorzystaniem obrazu, w obszarze dziennikarstwa, public relations, w mediach, firmach, instytucjach publicznych, agencjach reklamowych i PR.

Podczas konferencji zostaną poruszone m. in. poniższe problemy:

– prawne aspekty ochrony marki, wizerunku oraz przedsiębiorcy

– prawne niebezpieczeństwa związane z prowadzeniem blogów i uprawianiem dziennikarstwa społecznościowego

– wykorzystywanie praw własności intelektualnej w celu ograniczenia wolności wypowiedzi

– prawne aspekty wykorzystania znaków towarowych w reklamie

– odpowiedzialność wydawcy pracy internetowej

– obowiązek rejestracji dzienników i czasopism

– wykorzystanie na potrzeby działalności dziennikarskiej, reklamowej i public relations treści multimedialnych znajdujących się w posiadaniu publicznych bibliotek, muzeów i archiwów

Więcej informacji na temat konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej: http://www.naukowy-przeglad-dziennikarski.org/konferencja

 

Poniżej zamieszczamy program konferencji.

 

sejm

Immunitet głowy państwa i immunitet parlamentarny z perspektywy konstytucyjnej i karnoprocesowej – zaproszenie na konferencję naukową

Władze Wyższej Szkoły Prawa im. H. Chodkowskiej we Wrocławiu

mają zaszczyt zaprosić

na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.:
„Immunitet głowy państwa i immunitet parlamentarny z perspektywy konstytucyjnej i karnoprocesowej”

Konferencja odbędzie się dnia 28 kwietnia 2016 r.
w siedzibie Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu
(ul. Św. Jadwigi 12, Wrocław)

Poniżej znajdziecie Państwo plakat promujący wydarzenie oraz szczegółowe informacje dotyczące konferencji i rejestracji.

 

plakat-sejm2-1

 

Informacje organizacyjne – szczegółowe informacje dotyczące miejsca, godziny, opłat oraz sposobu zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji Naukowej

Formularz zgłoszeniowy – http://goo.gl/forms/rW7XgKLJps

Program Konferencji