ELSA w Wyższej Szkole Prawa

Międzynarodowy projekt ELSA w Wyższej Szkole Prawa

Największa na świecie, niezarobkowa i apolityczna organizacja, zrzeszająca studentów prawa i administracji oraz młodych prawników, prowadzi tygodniowy projekt „ELSA Wrocław Law School on International Trade”. Pierwszego dnia projektu, w poniedziałek 16 lipca, zajęcia były prowadzone w auli WSP.

ELSA istnieje od 36 lat i działa w 44 krajach Europy. W Polsce zrzesza 1,5 tysiąca członków. Organizacja realizuje projekty naukowe, które uzupełniają wiedzę prawników. Najczęściej są to seminaria, wykłady i spotkania z autorytetami. Wyższa Szkoła Prawa jest pierwszą niepubliczną uczelnią we Wrocławiu, która nawiązała współpracę z European Law Students’ Association.

„ELSA Wrocław Law School on International Trade” jest inicjatywą wrocławskiego oddziału stowarzyszenia. To już druga edycja projektu. W tym roku skupia on zainteresowanie uczestników na temacie międzynarodowej wymiany handlowej, która łączy prawo z biznesem. Szczególne miejsce w agendzie Law School zajmują relacje handlowe Chin i UE. Uczestnicy spotkań, wykładów i warsztatów skupią się na cechach chińskiej gospodarki, przeanalizują sytuację Chin po wygaśnięciu protokołu akcesyjnego do WTO oraz unijne instrumenty ochrony rynku po zmianie statusu Chin w WTO. Pochylą się nad ramami prawnymi relacji UE – Chiny, dokonując przeglądu dwustronnych traktatów inwestycyjnych oraz poddając refleksji EU-China 2020 Strategic Agenda for Cooperation.

Wszystkie zajęcia projektu odbywają się w języku angielskim, a lista jego uczestników zawiera wyłącznie nazwiska członków ELSA. Dlatego tegoroczna absolwentka Wyższej Szkoły Prawa, Pani Emilia Solarek-Strumińska, która jest pierwszą studentką uczelni niepublicznej działającą w ELSA Wrocław, zaprasza studentów do udziału w przyszłorocznej rekrutacji do wrocławskiego oddziału organizacji. Informacje o ELSA i jej działaniach można znaleźć na stronie: http://wroclaw.elsa.org.pl/

    

Konferencja

Konferencja “Medyk sądowy, lekarz klinicysta i prawnik w poszukiwaniu prawdy dla dobra pacjenta i lekarza”

W dniach 28-29 listopada 2017 r. w Centrum Naukowej Informacji Medycznej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, mieszczącym się przy ul. Karola Marcinkowskiego 2 – 6, odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Medycyny Sądowej i Prawa Medycznego „Medyk sądowy, lekarz klinicysta i prawnik w poszukiwaniu prawdy dla dobra pacjenta i lekarza”. Koło Nauk Penalnych „Liberum” wraz z władzami Uczelni Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu zostało zaproszone przez Studenckie Koło Medycyny Sądowej i Katedrę Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich do współorganizacji tego wydarzenia. Celem była próba odpowiedzi na pytania: jakie mechanizmy prowadzą do zaistnienia błędów medycznych oraz jak ich unikać. W trakcie jej trwania doszło do wymiany opinii i doświadczeń w tym zakresie przez studentów wydziału lekarskiego, prawa, medyków sądowych, lekarzy klinicystów oraz prawników z Polski.

Wykład inauguracyjny Konferencji pt.: „Obrazowanie 3D jako współczesna metoda działania w medycynie sądowej i kryminologii” przeprowadził dr hab. Krzysztof Maksymowicz, adiunkt Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Konferencja została podzielona na pięć paneli:

 • sesję medycyny sądowej
 • sesję prawa medycznego część I
 • sesję prawa medycznego część II
 • sesję case report
 • wizytę w Muzeum Anatomicznym oraz Muzeum Medycyny Sądowej

Organizatorami byli:

 • Koło Nauk Penalnych „Liberum” działające przy Katedrze Prawa Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu,
 • Studenckie Koło Naukowe Medycyny Sądowej działające przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
 • Studenckie Koło Naukowe Prawa Medycznego „Bezpieczna Medycyna” działające przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
 • Studenckie Koło Naukowe Antropologów „Kostka” działające przy Katedrze Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wszystkim uczestnikom w imieniu organizatorów serdecznie gratulujemy udziału
i wygłoszenia interesujących referatów. Dziękujemy również licznej publiczności, która wspierała uczestników przez cały czas trwania konferencji.

plakat kryminalistyka data

,,Kryminalistyka w służbie procesu karnego’’ – relacja z Konferencji naukowej

Dnia 01 kwietnia br.  odbyła się  ogólnopolska studencka konferencja naukowa pt. ,,Kryminalistyka w służbie procesu karnego’’. Organizatorami wydarzenia byli: Władze Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu, Koło Nauk Penalnych ,,Liberum’’ oraz Studenckie Koło Medycyny Sądowej działające przy Katedrze Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Tematem konferencji uczyniono problematykę dotyczącą  szeroko pojętego wpływu taktyki i techniki kryminalistycznej na przebieg i skuteczność procesu karnego, w tym zwłaszcza na realizację zasady prawdy materialnej. Z tego też względu problematyka obejmująca zakres konferencji dotyczyła zarówno  badania aspektów możliwości i zakresu wykorzystania w procesie osobowych źródeł dowodowych, jak i oceny pochodzących od nich środków dowodowych, ale także wskazania taktycznych aspektów przeszukania czy też oględzin miejsca, osoby lub rzeczy. Przedmiotem rozważań podejmowanych w zakresie tematycznym konferencji była również analiza wpływu i możliwości wykorzystania w procesie rozmaitych technik kryminalistycznych, poczynając od tych o ugruntowanym dla procesu znaczeniu tj. daktyloskopia, mechanoskopia, osmologia, traseologia czy badanie pisma, po najnowsze osiągnięcia nauki w tym zakresie w tym zwłaszcza fonoskopię, czy badania śladów biologicznych.

 

Prelegentami byli:

 • Mgr Marta Stanisławska, Mgr Michał Nowak, Prawo, II rok studiów doktoranckich, SWPS Uniwersytet  Humanistycznospołeczny w Warszawie – referat pt.   „Prawo do obrony a stosowanie środków zabezpieczających w świetle najnowszych zmian przepisów k.p.k”,
 • Pamela Olejnik, Prawo, IV rok, Uniwersytet Warszawski – referat pt. ,,Pozycja procesowa małoletniego w świetle postępowania karnego’’,
 • Agnieszka Tęgowska, Prawo, III rok, Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu – referat pt. ,,Problematyka stosowania substancji psychoaktywnych podczas przesłuchań’’,
 • mgr Małgorzata Żukowska, Prawo, II rok studiów doktoranckich, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – referat pt. ,,Podstęp jako element taktyki przesłuchania podejrzanego a zakazy dowodowe’’,
 • Paweł Jagielski, Prawo, IV rok, Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu – referat pt. ,,Kryminalistyczne badanie wariografem w świetle użyteczności karno-procesowej’’,
 • Aleksandra Andrzejczak, Prawo, V rok, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – referat pt. ,,Karnoprocesowe implikacje przyznania się do winy. Rozważania na tle art. 335 § 1 i art. 388 k.p.k.”,
 • mgr Izabela Urbaniak-Mastalerz, Prawo, V rok studiów doktoranckich, Uniwersytet w Białymstoku – referat pt. ,,Między biegłym a świadkiem, czyli o roli specjalistów w procesie karnym”,
 • Krzysztof Trnka, Prawo, IV rok, Uniwersytet Wrocławski – referat pt. ,,Dopuszczalność i zasadność pobierania materiału genetycznego od uczestników procesu karnego”,
 • dr Paweł Falenta, Prawo, IV rok, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu – referat pt. ,,Oględziny miejsca zdarzenia  – ujęcie kryminalistyczne i karnoprocesowe’’,
 • Kacper Grabowski, Prawo, IV rok, Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu – referat pt. „Zabezpieczenie miejsca zdarzenia i jego znaczenia dla procesu karnego”,
 • Paweł Bury, Prawo, Uniwersytet Wrocławski – referat pt. ,,Eksperyment procesowo-kryminalistyczny jako czynność dowodowa’’,
 • Anna Sikora, Prawo, V rok, Uniwersytet Jagielloński – referat pt. „Oskarżony obiektem okazania. Uwagi dotyczące obowiązku poddania się przez oskarżonego okazaniu w celach rozpoznawczych”,
 • Marta Rucińska, Prawo, IV rok, Uniwersytet Śląski – referat pt. „Kto zabił? – Profilowanie kryminalistyczne nieznanego sprawcy w postępowaniu przygotowawczym”,
 • Mgr Mateusz Nowak, Prawo, I rok studiów doktoranckich, Uniwersytet Jagielloński – referat pt. „Poszukiwany, poszukiwana. Rola portretu pamięciowego w działaniu organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości”,
 • Karolina Głowacka, Justyna Bocheńska, Prawo, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – referat pt. „Body farms”, czyli Ośrodki Antropologii Sądowej w Stanach Zjednoczonych’’
 • Anna Filipiak, Oliwia Michalska, Studenckie Koło Naukowe Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – referat pt. „Utonięcie czy zbrodnia? Wyniki sekcji zwłok znalezionych w wodzie”
 • Angelika Wójcik, Prawo, IV rok, Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu – referat pt. ,,Dowody o charakterze naukowym. Nowe techniki kryminalistyczne i postęp technik tradycyjnych”
 • Mgr Agnieszka Gurbiel, Prawo , Uniwersytet Jagielloński – referat pt. „Skaner 3D w roli przydatnego narzędzia w codziennej praktyce kryminalistyki – na potrzeby dowodzenia faktów istotnych z punktu widzenia sprawy karnej”
 • Igor Sikorski, Prawo, IV rok, Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu – referat pt. „Wizualizacja miejsca zbrodni – XXI wiek w kryminalistyce”
 • Paulina Miksza, Kacper Mroczek, Prawo, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie – referat pt. „To czego, nie widać gołym okiem, czyli o wykorzystaniu podczerwieni w kryminalistyce
 • Karolina Skrzipczyk, Prawo, V rok, Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu – referat pt. Badanie śladów traseologicznych. Możliwości i ograniczenia w badaniach kryminalistycznych”,
 • Karolina Marucha, Prawo, IV rok, Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu – referat pt. „Czysta rękawiczka kryje brudną rękę – Gantiskopia kryminalistyczna w służbie procesu karnego”
 • Alicja Szpich, Prawo, IV rok, Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu – referat pt. ,,Rekonstrukcja przebiegu zdarzeń na podstawie analizy balistycznej‘’.

 

Komisja Konkursowa w składzie: JM Rektor dr Monika Filipowska- Tuthill (Przewodnicząca), Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek, Dr n. med. Jakub Trnka, Dr n. prawn. Magdalena Kornak, SSO Tomasz Krawczyk wybrała najlepszy referat oraz wyróżniła dwa wystąpienia.

I miejsce przypadło w  udziale  Pani Mgr Małgorzacie Żukowskiej za wystąpienie pt. ,,Podstęp jako element taktyki przesłuchania podejrzanego a zakazy dowodowe’’.

Wyróżnienia otrzymały Panie  Karolina Głowacka i Justyna Bocheńska za pracę pt. ,,Body farms’’, czyli Ośrodki Antropologii Sądowej w Stanach Zjednoczonych’’ oraz Pan  Paweł Bury za referat pt. ,,Eksperyment procesowo-kryminalistyczny jako czynność dowodowa’’.

Wszystkim uczestnikom w imieniu organizatorów serdecznie gratulujemy udziału i wygłoszenia interesujących referatów. Dziękujemy również licznej publiczności, która wspierała uczestników przez cały czas trwania konferencji. Dziękujemy także Komisji Konkursowej za burzliwe obrady i wyłonienie nagrodzonych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w przyszłych wydarzeniach.

Logo

„Kryminalistyka w służbie procesu karnego” – zaproszenie

Rektor Wyższej Szkoły Prawa im. H. Chodkowskiej we Wrocławiu,
a także
Koło Nauk Penalnych ,,Liberum’’
We współpracy z
Studenckim Kołem Medycyny Sądowej we Wrocławiu

mają zaszczyt zaprosić

na Konferencję pt.:
„Kryminalistyka w służbie procesu karnego”

Konferencja odbędzie się dnia, 01 kwietnia 2016 r.
w siedzibie Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu
(ul. Św. Jadwigi 12, Wrocław)

Celem konferencji jest integracja studentów, doktorantów, środowisk naukowych różnych dziedzin nauki oraz Kół Naukowych, a także uwypuklenie doniosłości nowelizacji systemu prawa karnego w szczególności w aspekcie nowego ujęcia dowodu w procedurze karnej.
Przedmiotem konferencji jest zwrócenie uwagi na aspekty szeroko pojętego wpływu taktyki i techniki kryminalistycznej na przebieg i skuteczność procesu karnego,
w tym zwłaszcza na realizację zasady prawdy materialnej. Z tego też względu problematyka obejmująca zakres konferencji skłaniać się będzie zarówno do badania aspektów możliwości i zakresu wykorzystania w procesie osobowych źródeł dowodowych, jak i oceny pochodzących od nich środków dowodowych, ale także wskazanie taktycznych aspektów przeszukania czy też oględzin miejsca, osoby lub rzeczy. Przedmiotem rozważań podejmowanych w zakresie tematycznym konferencji będzie również analiza wpływu i możliwości wykorzystania w procesie rozmaitych technik kryminalistycznych, poczynając od tych o ugruntowanym dla procesu znaczeniu tj. daktyloskopia, mechanoskopia, osmologia, traseologia czy badanie pisma, po najnowsze osiągnięcia nauki w tym zakresie w tym zwłaszcza fonoskopię, czy badania śladów biologicznych.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji i rejestracji są dostępne na stronie:
https://www.facebook.com/events/220633831603335/
Serdecznie zapraszamy!

plakat-kryminalistyka_data (1) (2)

Formularz zgłoszeniowyhttps://www.dropbox.com/s/vazmfhide92x4vm/zgloszenie-konferencja-01%20kwietnia%202016%20r.%20%281%29.doc?dl=0

prog

Konferencja „Medyk sądowy i lekarz klinicysta – w poszukiwaniu prawdy dla dobra pacjenta. Błąd medyczny – niepowodzenie lecznicze – ryzyko operacyjne”

Dnia 21 listopada 2015 r. Koło Nauk Penalnych „Liberum” wraz z władzami Uczelni Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej, we Wrocławiu zostało zaproszone przez Studenckie Koło Medycyny Sądowej i Katedrę Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich do współorganizacji II ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Medyk sądowy i lekarz klinicysta – w poszukiwaniu prawdy dla dobra pacjenta. Błąd medyczny – niepowodzenie lecznicze – ryzyko operacyjne”.

Konferencja odbyła się w auli Jana Pawła II, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ul. Borowskiej 213 i trwała w godzinach 09.00 – 17.00. Patronem honorowym wydarzenia był J. M. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – Prof. dr hab. Marka Ziętek.

Konferencja została podzielona na trzy panele:

 • panel medyczny prowadzony przez Kierownika Katedry MS – dr hab. mgr prawa Tomasza Jurka, dr Łukasza Szeleszowskiego oraz lek. Paulinę Kumięgę,
 • panel prawny poprowadzony przez J. M. Rektora WSP – dr Monikę Filipowska-Tuthill oraz Prorektora UTH – dr Justynę Żylińską,
 • panel plakatowy poprowadził dr n. med. Jakub Trnka.

W wydarzeniu wzięli udział czynny członkowie Koła Nauk Penalnych „Liberum”:

 • Marta Pabirowska, Emilia Rybak – referat pt. „Błąd medyczny w chirurgii estetycznej – odpowiedzialność prawna lekarza”,
 • dr Paweł Falenta – referat pt. „Lekarz jako funkcjonariusz publiczny – ochrona i odpowiedzialność – wybrane poglądy doktryny i orzecznictwa”,
 • Paweł Jagielski – referat pt. „Istota wartości pytań w relacji organ procesowy a medyk sądowy”.

Konferencja miała charakter poglądowy i adresowana jest do członków Studenckich Kół Naukowych, młodych lekarzy, tudzież prawników zajmujących się tematyką: kliniczną, procesowąi sądowo-lekarską.

dowodu nowyplakat

Studencka Konferencja Naukowa

W imieniu Władz Wyższej Szkoły Prawa im. H. Chodkowskiej, Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej oraz Studentów zrzeszonych w ramach kół naukowych funkcjonujących w ramach tych uczelni mamy zaszczyt zaprosić na V Konferencję Kół Naukowych – “Dowody w procesie karnym w świetle nowelizacji KPK”, która odbędzie się 22 maja 2015 r. we Wrocławiu w siedzibie Wyższej Szkoły Prawa im. H. Chodkowskiej. Poniżej znajdziecie Państwo plakat promujący wydarzenie, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy. Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu!

Regulamin konferencji [PDF]

Formularz zgłoszeniowy [DOC]

poprawny plik maloletni

Konferencja Naukowa „Materialnoprawne i proceduralne aspekty pokrzywdzenia małoletniego w postępowaniu karnym”

Materialnoprawne i proceduralne aspekty pokrzywdzenia małoletniego
w postępowaniu karnym

Dziekani Wydziałów Prawa i Administracji w Warszawie oraz we Wrocławiu Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie (dawniej Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej),

Koło Naukowe Liberum

oraz Koło Naukowe Nauk Penalnych

mają zaszczyt zaprosić na Konferencję Naukową 

„Materialnoprawne i proceduralne aspekty pokrzywdzenia małoletniego w postępowaniu karnym,

która odbędzie się w dniu 02 czerwca 2014 r. w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Prawa
i Administracji Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu
(ul. Św. Jadwigi 12, Wrocław).

 

Konferencja pozwoli przeanalizować aspekt pokrzywdzonego małoletniego w postępowaniu karnym pod względem uregulowań prawnych.

 

Z poważaniem

dr Monika Filipowska-Tuthill
Dziekan WPiA we Wrocławiu UTH
dr Justyna Żylińska
Dziekan WPiA w Warszawie UTH
Koło Naukowe Liberum