Konkurs Katyński 2023

IV edycja konkursu „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940″

Drodzy Studenci, 

informujemy, że w tym roku odbędzie się IV edycja konkursu „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940”. Zgłoszenia będą przyjmowane do 24 marca 2023 r. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu scenariusza 45-minutowej lekcji na temat: „To także walka. Codzienność polskich oficerów w obozach NKWD w: Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku w latach 1939-1940”. Każdy z uczestników może złożyć wyłącznie jedną pracę.

Zgłoszenia do udziału w konkursie odbywają się za pośrednictwem systemu rejestracji na stronie internetowej www.konkurskatynski.pl. Wygenerowaną przez system i podpisaną kartę zgłoszeniową wraz z pracą należy przesłać drogą pocztową na adres: Kancelaria Sejmu – Gabinet Marszałka Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa, z dopiskiem na kopercie IV edycja konkursu „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940.” lub dostarczyć bezpośrednio do Kancelarii Sejmu i złożyć w Wydziale Podawczym Kancelarii Sejmu: al. Na Skarpie 16, 00-488 Warszawa, z dopiskiem na kopercie IV edycja konkursu „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940”. 

Przedsięwzięcie organizuje Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek, a w komitecie honorowym przedsięwzięcia zasiada Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się nie później niż 15 kwietnia 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć na stronie internetowej www.konkurskatynski.pl.