KONKURS KRASOMÓWCZY im. Heleny Chodkowskiej

I Konkurs Krasomówczy im. Heleny Chodkowskiej odbył się 16 listopada 2013 roku Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu. Salę Sądową niniejszej uczelni po same brzegi wypełnili studenci prawa, psychologii sądowej dla prawników  i administracji z różnych lat, którzy przybyli na konkurs w charakterze słuchaczy. Do konkursu zgłosiło się 14 osób, w tym 2 osoby reprezentowały Uczelnię Heleny Chodkowskiej z Warszawy.

Przewodniczącym Jury była Dziekan Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu – dr Monika Filipowska, a członkami prof. dr hab. Ewa Ferenc-Szydełko, dr Joanna Filaber oraz specjalni goście – mec Bartosz Szymański i apl. adw. Anna Drozd.

Konkurs został rozpoczęty wygłoszeniem przez zaproszonych gości wzorcowej mowy, kończącej postępowanie przed Sądem I instancji, dla studentów. W roli obrońcy wystąpił znakomity mówca i karnista – adwokat Bartosz Szymański a w roli oskarżyciela utalentowana aplikantka adwokacka i doktorantka w Katedrze Postępowania Karnego na Uniwersytecie Wrocławskim – Anna Drozd.

W ramach przygotowań do Konkursu Krasomówczego studenci uczestniczyli 12 listopada 2013 r. w rozprawie sądowej z zakresu prawa karnego odwoławczego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, gdzie mogli posłuchać przemówień adwokatów i prokuratora w sprawie związanej  z handlem narkotykami. W roli obrońcy wystąpiła apl. adw. Anna Drozd, która udostępniła studentom do zapoznania się akta niniejszej sprawy oraz apelację.

Konkurs zorganizowali Arleta Stefaniak – laureatka Konkursu Krasomówczego
w Warszawie oraz Bartosz Secewicz – przewodniczący Samorządu Studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu, którzy prezentowali pary konkursowe i odczytywali treść ich kazusów.

W parze pierwszej zaprezentowały się studentki w kazusie karnym: Irmina Osman, studentka II roku psychologii sądowej dla prawników w roli oskarżyciela oraz Alicja Niedbała z II roku prawa, w roli obrońcy.

Drugą parę tworzyły w kolejnym kazusie karnym studentki z II roku prawa: Angelika Kret w roli oskarżyciela oraz Karolina Skrzipczyk w roli obrońcy.

Kolejną parą, prezentującą kazus cywilny był Adam Walas z V roku prawa, reprezentujący Uczelnię Heleny Chodkowskiej z Warszawy w roli pełnomocnika powoda oraz Adrianna Wyrębkiewicz, studentka II roku psychologii sądowej dla prawników w roli pełnomocnika pozwanego.

Czwartą parą, w kazusie z prawa karnego byli również studenci II roku: Paweł Jagielski, studiujący prawo, który prezentował stanowisko oskarżyciela oraz Agnieszka Bargiel w stanowisku obrońcy, studiująca psychologię sądową dla prawników.

Kolejną parą w kazusie cywilnym, wystąpili studenci: Piotr Firmanty, student II roku prawa jako pełnomocnik powoda oraz Monika Kolwas, studentka IV roku prawa, reprezentująca uczelnię w Warszawie, jako pełnomocnik pozwanego.

W parze szóstej wystąpili Anna Mierzwa, studentka II roku psychologii sądowej dla prawników, pełniąca rolę oskarżyciela oraz Piotr Grzechnik, student IV roku prawa, sprawujący rolę obrońcy w kazusie z prawa karnego.

No i parę siódmą stanowiło dwóch studentów prawa z V roku, którzy wygłaszali mowę
z zakresu prawa karnego: Piotr Bębenek w roli oskarżyciela oraz Przemysław Sikorski w roli obrońcy.

Po burzliwej i długiej naradzie, adwokat Bartosz Szymański, w swoim wystąpieniu, podkreślili wysoki poziom wszystkich przemówień konkursowych oraz udzielił fachowych porad
i uwag uczestnikom. Werdykt Jury był następujący:

I miejsce – Angelika Kret (III rok prawa) i Piotr Bębenek (V rok prawa)

II miejsce – Monika Kolwas (IV rok prawa)

Wyróżnienie – Anna Mierzwa (II rok psychologii sądowej dla prawników) i Paweł  Jagielski (II rok prawa)

Główną nagrodą w konkursie były książki, które zostały ufundowane przez Panią Dziekan Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu. Oprócz nagród rzeczowych wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty, zaświadczające czynne uczestniczenie w konkursie krasomówczym.