KONTAKT

REKTORAT

ADMINISTRACJA

Marta Małczak

Kierownik ds. administracyjnych

marta.malczak@prawowroclaw.edu.pl

tel: 794 699 199

pokój 211

BIURO OBSŁUGI STUDENTÓW

DZIEKANAT

Iwona Najda

Kierownik Dziekanatu

bos@prawowroclaw.edu.pl

pokój 117

PŁATNOŚCI I STYPENDIA

PLANOWANIE

REKRUTACJA I MARKETING

REKRUTACJA

Joanna Kapicer

rekrutacja@prawowroclaw.edu.pl

tel: 71-71-88-111

pokój 115

MARKETING

Ewa Wiedemann

marketing@prawowroclaw.edu.pl

tel: 785 882 847

pokój 115

SEKCJA DS. INFORMATYZACJI

Rafał Gęga

it@prawowroclaw.edu.pl

tel. 690 164 774

BIBLIOTEKA

AKADEMICKIE BIURO KARIER

STAŻE I PRAKTYKI

DORADCA ZAWODOWY

Natalia Kurzawa

Koordynator Akademickiego Biura Karier

doradca.zawodowy@prawowroclaw.edu.pl

tel: 509 837 860

pokój 202

PEŁNOMOCNIK DS. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Skrzynka podawcza

Istnieje możliwość wysyłania dokumentów z podpisem elektronicznym w profilu zaufanym poprzez kliknięcie w podany link: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne.

Nazwa podmiotu : WYŻSZA SZKOŁA PRAWA