,,Kryminalistyka w służbie procesu karnego’’ – relacja z Konferencji naukowej

Dnia 01 kwietnia br.  odbyła się  ogólnopolska studencka konferencja naukowa pt. ,,Kryminalistyka w służbie procesu karnego’’. Organizatorami wydarzenia byli: Władze Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu, Koło Nauk Penalnych ,,Liberum’’ oraz Studenckie Koło Medycyny Sądowej działające przy Katedrze Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Tematem konferencji uczyniono problematykę dotyczącą  szeroko pojętego wpływu taktyki i techniki kryminalistycznej na przebieg i skuteczność procesu karnego, w tym zwłaszcza na realizację zasady prawdy materialnej. Z tego też względu problematyka obejmująca zakres konferencji dotyczyła zarówno  badania aspektów możliwości i zakresu wykorzystania w procesie osobowych źródeł dowodowych, jak i oceny pochodzących od nich środków dowodowych, ale także wskazania taktycznych aspektów przeszukania czy też oględzin miejsca, osoby lub rzeczy. Przedmiotem rozważań podejmowanych w zakresie tematycznym konferencji była również analiza wpływu i możliwości wykorzystania w procesie rozmaitych technik kryminalistycznych, poczynając od tych o ugruntowanym dla procesu znaczeniu tj. daktyloskopia, mechanoskopia, osmologia, traseologia czy badanie pisma, po najnowsze osiągnięcia nauki w tym zakresie w tym zwłaszcza fonoskopię, czy badania śladów biologicznych.

 

Prelegentami byli:

 • Mgr Marta Stanisławska, Mgr Michał Nowak, Prawo, II rok studiów doktoranckich, SWPS Uniwersytet  Humanistycznospołeczny w Warszawie – referat pt.   „Prawo do obrony a stosowanie środków zabezpieczających w świetle najnowszych zmian przepisów k.p.k”,
 • Pamela Olejnik, Prawo, IV rok, Uniwersytet Warszawski – referat pt. ,,Pozycja procesowa małoletniego w świetle postępowania karnego’’,
 • Agnieszka Tęgowska, Prawo, III rok, Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu – referat pt. ,,Problematyka stosowania substancji psychoaktywnych podczas przesłuchań’’,
 • mgr Małgorzata Żukowska, Prawo, II rok studiów doktoranckich, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – referat pt. ,,Podstęp jako element taktyki przesłuchania podejrzanego a zakazy dowodowe’’,
 • Paweł Jagielski, Prawo, IV rok, Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu – referat pt. ,,Kryminalistyczne badanie wariografem w świetle użyteczności karno-procesowej’’,
 • Aleksandra Andrzejczak, Prawo, V rok, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – referat pt. ,,Karnoprocesowe implikacje przyznania się do winy. Rozważania na tle art. 335 § 1 i art. 388 k.p.k.”,
 • mgr Izabela Urbaniak-Mastalerz, Prawo, V rok studiów doktoranckich, Uniwersytet w Białymstoku – referat pt. ,,Między biegłym a świadkiem, czyli o roli specjalistów w procesie karnym”,
 • Krzysztof Trnka, Prawo, IV rok, Uniwersytet Wrocławski – referat pt. ,,Dopuszczalność i zasadność pobierania materiału genetycznego od uczestników procesu karnego”,
 • dr Paweł Falenta, Prawo, IV rok, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu – referat pt. ,,Oględziny miejsca zdarzenia  – ujęcie kryminalistyczne i karnoprocesowe’’,
 • Kacper Grabowski, Prawo, IV rok, Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu – referat pt. „Zabezpieczenie miejsca zdarzenia i jego znaczenia dla procesu karnego”,
 • Paweł Bury, Prawo, Uniwersytet Wrocławski – referat pt. ,,Eksperyment procesowo-kryminalistyczny jako czynność dowodowa’’,
 • Anna Sikora, Prawo, V rok, Uniwersytet Jagielloński – referat pt. „Oskarżony obiektem okazania. Uwagi dotyczące obowiązku poddania się przez oskarżonego okazaniu w celach rozpoznawczych”,
 • Marta Rucińska, Prawo, IV rok, Uniwersytet Śląski – referat pt. „Kto zabił? – Profilowanie kryminalistyczne nieznanego sprawcy w postępowaniu przygotowawczym”,
 • Mgr Mateusz Nowak, Prawo, I rok studiów doktoranckich, Uniwersytet Jagielloński – referat pt. „Poszukiwany, poszukiwana. Rola portretu pamięciowego w działaniu organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości”,
 • Karolina Głowacka, Justyna Bocheńska, Prawo, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – referat pt. „Body farms”, czyli Ośrodki Antropologii Sądowej w Stanach Zjednoczonych’’
 • Anna Filipiak, Oliwia Michalska, Studenckie Koło Naukowe Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – referat pt. „Utonięcie czy zbrodnia? Wyniki sekcji zwłok znalezionych w wodzie”
 • Angelika Wójcik, Prawo, IV rok, Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu – referat pt. ,,Dowody o charakterze naukowym. Nowe techniki kryminalistyczne i postęp technik tradycyjnych”
 • Mgr Agnieszka Gurbiel, Prawo , Uniwersytet Jagielloński – referat pt. „Skaner 3D w roli przydatnego narzędzia w codziennej praktyce kryminalistyki – na potrzeby dowodzenia faktów istotnych z punktu widzenia sprawy karnej”
 • Igor Sikorski, Prawo, IV rok, Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu – referat pt. „Wizualizacja miejsca zbrodni – XXI wiek w kryminalistyce”
 • Paulina Miksza, Kacper Mroczek, Prawo, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie – referat pt. „To czego, nie widać gołym okiem, czyli o wykorzystaniu podczerwieni w kryminalistyce
 • Karolina Skrzipczyk, Prawo, V rok, Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu – referat pt. Badanie śladów traseologicznych. Możliwości i ograniczenia w badaniach kryminalistycznych”,
 • Karolina Marucha, Prawo, IV rok, Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu – referat pt. „Czysta rękawiczka kryje brudną rękę – Gantiskopia kryminalistyczna w służbie procesu karnego”
 • Alicja Szpich, Prawo, IV rok, Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu – referat pt. ,,Rekonstrukcja przebiegu zdarzeń na podstawie analizy balistycznej‘’.

 

Komisja Konkursowa w składzie: JM Rektor dr Monika Filipowska- Tuthill (Przewodnicząca), Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek, Dr n. med. Jakub Trnka, Dr n. prawn. Magdalena Kornak, SSO Tomasz Krawczyk wybrała najlepszy referat oraz wyróżniła dwa wystąpienia.

I miejsce przypadło w  udziale  Pani Mgr Małgorzacie Żukowskiej za wystąpienie pt. ,,Podstęp jako element taktyki przesłuchania podejrzanego a zakazy dowodowe’’.

Wyróżnienia otrzymały Panie  Karolina Głowacka i Justyna Bocheńska za pracę pt. ,,Body farms’’, czyli Ośrodki Antropologii Sądowej w Stanach Zjednoczonych’’ oraz Pan  Paweł Bury za referat pt. ,,Eksperyment procesowo-kryminalistyczny jako czynność dowodowa’’.

Wszystkim uczestnikom w imieniu organizatorów serdecznie gratulujemy udziału i wygłoszenia interesujących referatów. Dziękujemy również licznej publiczności, która wspierała uczestników przez cały czas trwania konferencji. Dziękujemy także Komisji Konkursowej za burzliwe obrady i wyłonienie nagrodzonych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w przyszłych wydarzeniach.