Kształcenie zdalne w Wyższej Szkole Prawa – webinar 30.11.2021, godz. 19.30

Drodzy Studenci,

W imieniu Władz Uczelni mamy przyjemność zaprosić Was na webinar „Kształcenie zdalne w Wyższej Szkole Prawa”.

Podczas webinaru dowiecie się jakie są zasady, którymi Władze Uczelni kierują się przy podejmowaniu decyzji w sprawie przejścia na kształcenie zdalne. W czasie spotkania zostaną również przybliżone Wam zasady prowadzenia kształcenia online na naszej Uczelni, w tym w szczególności reguły organizowania zaliczeń i egzaminów za pośrednictwem Microsoft Teams oraz Moodle.

W czasie webinaru możliwe będzie także zadawanie pytań prowadzącym.

Zachęcamy do udziału!

Data i godzina: 

30.11.2021 r. (wtorek), godzina 19:30

Prowadzący:     

Rektor Wyższej Szkoły Prawa – dr Anna Krajewska-Smardz

Prorektor ds. dydaktyki – dr Marcin Rudnicki

Pełnomocnik Prorektora ds. dydaktyki – dr Małgorzata Lizut

Forma:                

Zdalna – Microsoft Teams.

Dostęp do webinaru będzie możliwy przez dołączenie do specjalnie utworzonego w tym celu zespołu Teams przez wpisanie kodu zespołu: g9yk847