Maluch na uczelni

Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu w partnerstwie z firmą IGD Consulting Sp. z o.o. oraz Przedskzolem Madelaine i Pascala serdecznie zapraszają rodziców dzieci w wieku od 1 roku życia do 3 lat do udziału w programie „Maluch na uczelni”!

Jaka jest idea programu?

„Maluch na uczelni” jest resortowym programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, którego głównym założeniem jest stworzenie miejsc opieki, a tym samym optymalnych warunków do rozwoju dzieci w wieku do lat 3. Dzięki utworzeniu nowych miejsc opieki, rodzice pracujący lub studiujący w Wyższej Szkole Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu będą mogli  pogodzić aktywność zawodową i naukową z życiem rodzinnym.

Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu w partnerstwie z firmą IGD Consulting Sp. z o.o. otrzymały dofinansowanie z budżetu Państwa na utworzenie Punktów Dziennej Opieki dla studentów i pracowników WSP, w których sprawowana będzie opieka nad maluchami w wieku od 1 roku życia do 3 lat. Punkty otwarte będę od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 17.00. Opieka nad maluchami sprawowana będzie do 10 godzin dziennie. Dziećmi zajmować się będą wykwalifikowane Opiekunki, które wpisane będą do wykazu dziennych opiekunów. Jedna Opiekunka zajmować się będzie maksymalnie piątką dzieci.

Do kogo adresowany jest program?

Program skierowany jest do studentów, doktorantów, osób zatrudnionych przez WSP oraz osób, które wykonują zadania na rzecz WSP na podstawie umów cywilno-prawnych. Istnieje jednak możliwość przyjęcia dzieci rodziców nie związanych z uczelnią na tych samych warunkach co w przypadku rodziców związanych z uczelnią.

Aktualnie prowadzony jest nabór do Punktu Dziennej Opieki Madelaine i Pascala, który powstał przy Przedszkolu Madelaine i Pascala we Wrocławiu przy ul. Przejazdowej 3.

Przyjmujemy zapisy! Dzieci będą mogły uczęszczać do Punktu Dziennej Opieki Madelaine i Pascala od 01.09.2015 r.

Osoby zainteresowane umieszczeniem malucha w Punkcie Dziennej Opieki powinny zgłaszać się mailowo:

maluchnauczelni@igd.poznan.pl

lub telefonicznie pod numerem 61 661 12 33.

Plakat_09_A3_3mm_spad_CMYK (1)-page-001 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROGRAMIE!

ZAŁĄCZNIKI:

Statut Punktu Dziennej Opieki Wrocław

Regulamin placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Wrocław

Ankieta żywieniowa Wrocław

Karta zgłoszeniowa Wrocław

Ankieta informacyjna o dziecku Wrocław