mgr Barbara Lorenc-Żelisko

Psycholog, biegły sądowy z listy Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim i Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie na specjalności psycholog policyjny.

Policjantka, Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu ds. Ochrony Praw Człowieka. Doktorantka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

W pracy naukowej zajmuje się problematyką stresu pourazowego i wiktymologią. Jest specjalistą terapii traum i trenerem Aggression Replacement Training.