admin ajax

Młodzi ludzie na rynku pracy

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z raportami z badań nt. młodych ludzi na rynku pracy, które znajdują się na stronie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy – http://www.gwarancje.dwup.pl/pl-dokumenty.html:

Raport I : Rozpoznanie możliwości dotarcia do osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie dolnośląskim.
Raport II: „Analiza sytuacji osób młodych i diagnoza barier ich aktywizacji zawodowej na Dolnym Śląsku w kontekście realizacji „Gwarancji dla Młodzieży”.