main

Nasz wykładowca w Radzie Legislacyjnej

Pan profesor dr hab. Krzysztof Wójtowicz uczestniczył dziś w posiedzeniu Rady Legislacyjnej, organu opiniodawczo-doradczego Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów.

W Wyższej Szkole Prawa Pan profesor dr hab. Krzysztof Wójtowicz kieruje Katedrą Prawa oraz prowadzi zajęcia z Prawa międzynarodowego publicznego i Prawa Unii europejskiej. Do Rady Legislacyjnej został On powołany przez premiera, który zaprasza do jej składu najwybitniejszych teoretyków i praktyków prawa.

Rada Legislacyjna jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów istniejącym od 1972 roku. 30 czerwca 2014 r. rozpoczęła się jej XII kadencja. Jej zadaniem jest opiniowanie założeń i projektów ustaw kierowanych pod obrady sejmu z inicjatywy ustawodawczej rządu.

Informacja: WSP, Rada Legislacyjna, Fot. Sejm RP