Informujemy, że Dziekan Wydziału Prawa i Administracji 16.08.2017 roku zakończył proces rekrutacji na stanowisko nauczyciela akademickiego na rok akademicki 2017/2018.

Bardzo dziękujemy za złożone aplikacje.