main

Nasz wykładowca w Radzie Legislacyjnej

Pan profesor dr hab. Krzysztof Wójtowicz uczestniczył dziś w posiedzeniu Rady Legislacyjnej, organu opiniodawczo-doradczego Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów. Czytaj dalej