Bez tytułu

Nowy wykładowca – dr hab. Ewa Tuora – Schwierskott

Do grona wykładowców naszej Uczelni dołączyła Pani dr hab. Ewa Tuora – Schwierskott.

Dr hab. Ewa Tuora – Schwierskott, LL.M. jest absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła studia podyplomowe i doktoranckie na Uniwersytecie w Ratyzbonie w Niemczech w Katedrze Prawa Państwowego i Europejskiego. Tytuł doktora habilitowanego uzyskała na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jest wiceprezesem Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung (Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników) z siedzibą w Berlinie oraz redaktorem naczelnym kwartalnika prawniczego DPJZ (Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift) punktowanego na liście ERIH PLUS. Jest także prezesem wydawnictwa de-iure-pl wydającego tłumaczenia polskich i niemieckich aktów prawnych.

Dr. hab. Ewa Tuora-Schwierskott jest specjalistą w zakresie prawa konstytucyjnego, administracyjnego i europejskiego oraz niemieckiego języka prawniczego. Przetłumaczyła wiele ustaw niemieckich i polskich oraz prowadziła liczne szkolenia dla tłumaczy w Niemczech. Naukowo specjalizuje się także w wolności sumienia i religii oraz w polityce migracyjnej.