Bez tytułu

Nowy wykładowca – dr Marcin Drabik

Do etatowej kadry akademickiej Wyższej Szkoły Prawa dołączył Sędzia Sądu Rejonowego dr Marcin Drabik.

Pan dr Marcin Drabik jest Sędzią orzekającym od 2008 r. w wydziale cywilnym.W pracy naukowej zajmuje się postępowaniem cywilnym, jest autorem i współautorem publikacji z tego zakresu.

W roku akademickim 2017/2018 będzie prowadził zajęcia z Postępowania cywilnego oraz z Prawa cywilnego.

Publikacje