Bez tytułu

Nowy wykładowca – dr Tomasz Chłopecki

Tomasz Chłopecki, dr nauk prawnych, dołączył do grona wykładowców naszej Uczelni.

W badaniach naukowych Pan Doktor zajmuje się ewolucją systemów ochrony prawnej człowieka, notariatem, adwokaturą, prawem handlowym oraz cywilnym. Dr Tomasz Chłopecki jest także praktykiem. Współpracuje z renomowanymi kancelariami adwokackimi i notarialnymi oraz spółkami Skarbu Państwa w zakresie nadzoru właścicielskiego.
W roku akademickim 2017/2018 Pan Doktor będzie prowadził zajęcia z Prawa handlowego, Prawa cywilnego i Doktryn polityczno-prawnych oraz warsztaty Akty notarialne w praktyce, a także zajęcia dodatkowe dotyczące ustawy prawo o notariacie z elementami przygotowującymi do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną.