Bez tytułu

Nowy wykładowca – prof. Krystyna Sawicka

Pani prof. Krystyna Sawicka specjalizuje się w finansach publicznych i prawie finansowym ze szczególnym uwzględnieniem prawa finansów samorządu terytorialnego, prawa podatkowego i prawa celnego. Podstawowa działalność naukowa pani Profesor obejmuje zagadnienia materialnoprawne i proceduralne dotyczące budżetu jednostek samorządu terytorialnego, wieloletniej prognozy finansowej, długu publicznego samorządu terytorialnego oraz nadzoru i kontroli lokalnej gospodarki finansowej, w tym wykonywanej przez regionalne izby obrachunkowe. Z tego zakresu opublikowała kilkadziesiąt artykułów i studiów oraz jest współautorką dwóch opracowań monograficznych. Pani Profesor K. Sawicka współpracuje z Regionalną Izbą Obrachunkową we Wrocławiu jako członek pozaetatowy Kolegium Izby.

Publikacje