Odbiór dyplomów ukończenia studiów

Zapraszamy wszystkich Absolwentów po odbiór dyplomów ukończenia studiów.

Odbiór jest możliwy w dniach:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 16.00
w sobotę w godz. 9.00 – 14.00 (z wyłączeniem dni 14.08 i 15.08, w których to Uczelnia jest zamknięta).

Osoby, które nie zwróciły jeszcze legitymacji studenckich, proszone są o zwrot w dniu odbioru dyplomu.

FOT_6477