Odbiór dyplomów

Zapraszamy wszystkich Absolwentów po odbiór dyplomów ukończenia studiów.

Odbiór jest możliwy od 01 sierpnia 2016 r. w dniach:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 16.00
w sobotę w godz. 9.00 – 14.00

Osoby, które nie zwróciły jeszcze legitymacji studenckich, proszone są o zwrot w dniu odbioru dyplomu.