Kryminologia i kryminalistyka

Plan studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

KRYMINOLOGIA I KRYMINALISTYKA – STUDIA STACJONARNE

 KRYMINOLOGIA I KRYMINALISTYKA – STUDIA NIESTACJONARNE