Zarządzanie kryzysowe

Plan studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – STUDIA STACJONARNE

 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – STUDIA NIESTACJONARNE