OPŁATY NA KRYMINOLOGII I KRYMINALISTYCE

dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022
w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej