Kryminologia i kryminalistyka

3-letnie studia pierwszego stopnia
na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne