Plan studiów na kierunku Prawo

w roku akademickim 2019/2020