Przyjęcie w trybie przeniesienia z innej Uczelni

w roku akademickim 2019/2020