Rekrutacja na kierunek Prawo

w roku akademickim 2019/2020