Zarządzanie kryzysowe

3-letnie studia pierwszego stopnia
na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne