Zarządzanie kryzysowe

Studia pierwszego stopnia na kierunku
Bezpieczeństwo Wewnętrzne