OPŁATY NA ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM

dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022
w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej