Opłaty na kierunku Prawo

w roku akademickim 2019/2020