Opłaty na kierunku Prawo

dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021