OPŁATY NA KIERUNKU PRAWO

dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023
w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej