podatkowi liderzy

Drodzy Studenci,

Ministerstwo Finansów po raz 7. Organizuje konkurs pod tytułem : Podatkowi Liderzy.

Celem Konkursu jest akceleracja kariery zawodowej poprzez edukację studentów i absolwentów uczelni wyższych, kierunków z dziedzin nauk prawnych lub ekonomicznych, skierowana na tematy aktualnych problemów polskiego prawa podatkowego i roli Ministerstwa Finansów w kreowaniu rozwiązań.

Dla fiskusa ważna jest wiedza o potrzebach firm. Jak zbliżyć do siebie administrację skarbową i przedsiębiorców? Jak pomagać podatnikom odnaleźć się w nowych obowiązkach? Jakie działania sprawiają, że fiskus jest postrzegany jako partner przedsiębiorcy?

Waszym zadaniem, jako uczestników konkursu będzie zaproponowanie nowych ścieżek współdziałania biznesu z administracją skarbową.

Konkurs da Wam możliwość, aby zaangażować się do dyskusji na temat aktualnych wyzwań, które stoją przed polskim prawem podatkowym. Laureaci otrzymają zaproszenie do odbycia stażu w Ministerstwie Finansów i wezmą udział w tworzeniu rozwiązań podatkowych, które będą służyć wspieraniu rozwoju gospodarczego Polski.

Jak wziąć udział w konkursie?

Pracę konkursową pt. „Partnerstwo biznesu z fiskusem” należy wysłać do 24 maja 2020 r. na adres praktyki@mf.gov.pl.

UWAGA: praca nie może przekroczyć dwóch stron formatu A4, czcionka 12.

Do pracy należy dołączyć CV, wypełnioną kartę zgłoszenia udziału w konkursie oraz kopię dokumentu potwierdzającego status studenta/absolwenta na kierunku prawniczym lub ekonomicznym (np. zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta lub skan dyplomu ukończenia studiów).

Harmonogram konkursu:

  • 24 maja 2020 r. – termin przesyłania zgłoszeń
  • do 31 maja 2020 r. – informacja o terminie rozmów z autorami wybranych prac konkursowych
  • 4 – 12 czerwca 2020 r. – rozmowy kwalifikacyjne
  • do 19 czerwca 2019 r. – publikacja wyników na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl/finanse

Podatkowym liderom Ministerstwie Finansów oferuje staż, w ramach którego przewidywane są m.in.:

  1. udział stażystów w pracach grup roboczych, zajmujących się tworzeniem innowacyjnych rozwiązań podatkowych i uszczelnieniem systemu podatkowego,
  2. możliwość uczestnictwa w wybranych kursach i szkoleniach realizowanych przez Ministerstwo Finansów.