Postępowanie dowodowe w procesie karnym – zagadnienia wstępne. Nowa publikacja Wydawnictwa WSP

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że ukazała się już  publikacja pokonferencyjna Postępowanie dowodowe w procesie karnym – zagadnienia wybrane” pod red. Justyny Żylińskiej i Moniki Filipowskiej-Tuthill, która zawiera referaty wygłoszone podczas Czwartej Ogólnokrajowej Konferencji Naukowej z cyklu „Współczesne problemy nauk penalnych” pt. „Procesowo-kryminalistyczna problematyka dowodu z dokumentu w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Teoretyczne i praktyczne aspekty badania pisma”.

W niniejszej publikacji znajdują się artykuły naukowe pracowników i studentów WSP m.in.:

dr Anny Supranowicz – Udział obrońcy w czynnościach dowodowych postępowania przygotowawczego
dr Jolanty Jabłonkowskiej – Sztuka interpretacji pisma – historia grafologii
dr Jolanty Grębowiec – Baffoni – Możliwości zastosowania badań pisma w profilowaniu kryminologicznym – psychofizjologiczna i socjologiczna wymowa pisma
dr Magdaleny Kornak – Dowód z opinii pismoznawczej a prawo oskarżonego do obrony
dr. Grzegorza Kopczyńskiego – Problematyka zadawania pytań podczas przesłuchania konfrontacyjnego biegłych z zakresu badań pisma ręcznego

Z niniejszą publikacją można zapoznać się w Bibliotece WSP lub zakupić poprzez wypełnienie formularza zamówień na stronie: https://www.prawowroclaw.edu.pl/zakupy/

Serdecznie dziękujemy za wszystkie nadesłane referaty i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach niniejszej konferencji oraz publikacji swoich artykułów.

Jednocześnie oznajmiamy, że najbliższa konferencja z cyklu „Współczesne problemy nauk penalnych”, odbędzie się w dniu 22 listopada 2016 r. i będzie dotyczyła procesowo-kryminalistycznej problematyki udziału pokrzywdzonego w postępowaniu karnym.

postepowanie