doradca zawodowy

Poszukiwana osoba na stanowisko: Doradca Zawodowy w Wyższej Szkole Prawa

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
poszukuje pracownika na stanowisko:

DORADCA ZAWODOWY

(umowa o pracę)

Miejsce pracy: Wrocław

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • badanie kompetencji zawodowych uczestników projektu,
 • przygotowanie diagnozy sytuacji zawodowej beneficjentów,
 • udzielanie indywidualnych konsultacji zawodowych,
 • prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego, przedsiębiorczości i zakładania działalności gospodarczej,
 • monitoring losów zawodowych uczestników projektu,
 • współpracę z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego na kierunku: psychologia, socjologia, pedagogika, doradztwo zawodowe, prawo
 • minimum rocznego doświadczenia zawodowego jako doradca zawodowy (w ostatnich 5 latach), poświadczonego odpowiednimi dokumentami,
 • wiedzy z zakresu przepisów prawa normujących zasady poradnictwa zawodowego oraz podstaw prawa pracy,
 • umiejętności trenerskich zdobytych w toku działalności zawodowej,
 • wysokich kompetencji interpersonalnych,
 • bardzo dobrej organizacji pracy,
 • odporności na stres i umiejętności działania pod presją czasu,
 • gotowości do pracy w weekendy (obsługa projektu dla uczestników studiów niestacjonarnych),
 • gotowości podjęcia pracy od czerwca 2020 r.

Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu warsztatów grupowych z obszaru rozwoju kompetencji osobistych i społecznych, planowania kariery zawodowej, kształtowania postaw proaktywnych, umiejętności negocjacyjnych, wyznaczania celów i zadań, autoprezentacji, przedsiębiorczości i kreatywności bądź prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Oferujemy:

 • udział w ciekawym projekcie skierowanym do studentów WSP
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • przyjazną atmosferę,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji (szkolenia finansowane przez Pracodawcę).

 

Prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy projekty@prawowroclaw.edu.pl (CV oraz list motywacyjny, referencje) wpisując w tytule maila Doradca zawodowy

Termin składania ofert: do dnia 30.05.2020 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Prawa z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy: 50-266) ul. św. Jadwigi 12, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Oświadczam, iż zostałem/ zostałam poinformowany/poinformowana o tym, że:

· Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Wyższa Szkoła Prawa z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy: 50-266) ul. św. Jadwigi 12

· Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do dnia 30.06.2020 roku

· Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym. W każdym czasie mogę cofnąć zgodę, wysyłając informację na adres: projekty@prawowroclaw.edu.pl.