Powrót do nauki w siedzibie Uczelni

Drodzy Studenci,

przypominamy, że z dniem 28.02 wracamy do nauki w siedzibie Uczelni. Aktualne pozostaje ZARZĄDZENIE NR 1/01/2022 Prorektora Wyższej Szkoły z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie równoległej transmisji on-line zajęć odbywających się w siedzibie Uczelni.

Jednocześnie informujemy, że na terenie Uczelni niezmiennie obowiązują uprzednio wprowadzone zasady bezpieczeństwa. Szczegółowe informacje dostępne są w Intranecie.