Praktyki w Europejskim Centrum Odszkodowań SA (EuCO) – podpisanie umowy_WSP_600x360