Polsko-niemiecka kancelaria Grau Rechtsanwälte LLP w Hamburgu poszukuje studentów Prawa po trzecim roku studiów (zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych) na dwu/trzymiesięczne praktyki finansowane z programu Erasmus Plus.

Kancelaria specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym i obsługuje podmioty zarówno polskie jaki i zagraniczne. Język niemiecki nie jest wymagany.

Więcej informacji na temat kancelarii dostępnych jest na stronie:

http://www.graulaw.eu/pl/kancelaria/o-nas/

Warunkiem wyjazdu finansowanego przez program Erasmus Plus jest zaliczenie trzech lat nauki na kierunku Prawo. Dodatkowo wyjazd musi trwać min. 60 dni, a max. 90 dni. (stypendium przyznawane jest tylko od 2 do 3 miesięcy). Dieta na wyjazd do Niemiec na praktyki w roku 2019 wynosi 550 Euro/miesiąc. Z tych pieniędzy należy pokryć koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia. Stypendium dla studenta przekazywane będzie przed wyjazdem w formie przelewu na konto walutowe w Euro, którego właścicielem jest student.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego w języku polskim, angielskim lub niemieckim na adres mailowy: international@prawowroclaw.edu.pl

W treści maila prosimy o podanie terminu odbycia praktyk oraz o dołączenie skanów posiadanych certyfikatów językowych lub wyników egzaminu maturalnego z języka obcego.

Gorąco zachęcamy do skorzystania z tej niepowtarzalnej okazji nawiązania międzynarodowych kontaktów i odbycia części wymaganych praktyk za granicą.

Przypominamy również, że obecny program umożliwia wyjazdy na praktyki do końca maja 2021.

W razie pytań zapraszamy na dyżur w poniedziałki w godzinach 11.30 – 12.30 w sali 101 lub prosimy o kontakt telefoniczny: 605 540 698 z Panią Agnieszką Madej, Koordynatorem Programu Erasmus+.