WSP Praktyki zawodowe inspekcja transportu drogowego

Praktyki w Inspektoracie Transportu Drogowego we Wrocławiu – nowa umowa

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu to nowy oficjalny partner Wyższej Szkoły Prawa, umożliwiający studentom odbycie cennych i ciekawych praktyk zawodowych.

Praktyczne uczenie zawodu jest nieodzownym elementem efektywnego studiowania. Dlatego WSP rozbudowuje współpracę z instytucjami i firmami, w których studenci uczelni mogą testować zdobytą wiedzę, zdobywać nowe umiejętności i sprawdzać własne predyspozycje do pracy w danym zawodzie.

Praktyki w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego we Wrocławiu są szczególnie przydatne studentom kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, którzy w planie studiów mają przedmiot: Bezpieczeństwo w  komunikacji i transporcie.

Inspekcja Transportu Drogowego działa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i porządku w transporcie drogowym. Instytucja funkcjonuje jako samodzielna, niezależna, umundurowana i uzbrojona służba kontrolna od 2002 roku i ma za sobą dziesięć lat działania jako organ kontroli państwowej w zakresie transportu drogowego.

Umowę w imieniu WSP podpisała Pani Rektor prof. dr hab. Urszula Kalina-Prasznic. WITD we Wrocławiu był natomiast reprezentowany przez Dyrektora Inspektoratu Pana Dariusza Przybytniowskiego.

– Praktyki zawodowe w Wyższej Szkole Prawa – zarówno na kierunku Prawo, jak i Bezpieczeństwo wewnętrzne – są istotnym elementem programu edukacyjnego uczelni, nastawionego na perfekcyjne przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy – mówi Rektor WSP prof. dr hab. Urszula Kalina-Prasznic. – Zajęcia praktyczne to obowiązkowa, nie opcjonalna, część programu studiów w WSP, będąca bardzo korzystnym elementem nauki. Zawieranie przez uczelnię umów z partnerami nie jest przypadkowe, a uzasadnione merytorycznie i praktycznie tematyką realizowanych zajęć. Przykład? Praktyka w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego jest idealnym dopełnieniem dla zajęć z przedmiotu Bezpieczeństwo w  komunikacji i transporcie.

Osoby zainteresowane praktykami zapraszamy do kontaktu z Akademickim Biurem Karier. Wszelkich informacji na ich temat udziela Pani Natalia Duda, tel. 71-71-88-135, natalia.duda@prawowroclaw.edu.pl

WSP Praktyki zawodowe inspekcja transportu drogowego

Umowę w imieniu WSP podpisała Pani Rektor prof. dr hab. Urszula Kalina-Prasznic. WITD we Wrocławiu był natomiast reprezentowany przez Dyrektora Inspektoratu Pana Dariusza Przybytniowskiego.

Tekst: Wyższa Szkoła Prawa/Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu