Prof. Marek Bojarski w gronie wykładowców WSP

Prof. Marek Bojarski w gronie wykładowców WSP

Wybitna postać wzmocni kadrę Wyższej Szkoły Prawa. W nowym roku akademickim studenci WSP spotkają prawnika posiadającego sześć tytułów Honoris Causa i trzy honorowe profesury.

Pan profesor Marek Bojarski pochodzi z Przemyśla, choć od wielu lat związany jest z Wrocławiem, w którym zbudował swoją karierę prawniczą. Warto zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi dorobku Pana profesora Marka Bojarskiego. Oto one:

Doctor honoris causa:

 • Tomsk State Pedagogical Universiyy, 2010;
 • Ivan Franco National University Lviv, 2011;
 • Mykolas Romeris University, Vilnius 2012;
 • Lietuvos Edukologijos Universitetas, Vilnius 2015;
 • Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław 2016;
 • The Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg, 2016.

Honorowe profesury: 

 • University of San Martin de Porres Lima, Peru 2005;
 • Catholic University of Santa Maria Arequipa, Peru 2013;
 • El Centro Hidalguense de Estudios Superiores (CENHIES) Pachuca, Meksyk 2015.

Udział w pracach kolegiów redakcyjnych:

 • “Ochrona środowiska, Prawo i Polityka”;
 • Przegląd Legislacyjny;
 • Wrocławsko – Lwowskie Zeszyty Prawnicze;
 • Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego;
 • Sociliniu Mokslu Studijod: Moskslo Darbai Social Sciences Studies:Research
 • Papers,Wilno:
 • Silesian Journal of Legal Studies, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Członkostwo: 

 • w Komisji kodyfikacyjnej prawa karnego przy Ministrze sprawiedliwości;
 • w Komisji do spraw nagród przy Premierze RP;
 • w Radzie Legislacyjnej przy premierze RP.

Pełnione funkcje we władzach uczelni:

 • prodziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;
 • dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;
 • prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego;
 • rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.